AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ved nedrivning af bygninger på over 250 kvadratmeter bliver bygherrer og nedrivningsentreprenører pålagt at lave en plan for genbrug af materialerne. Det skriver DR.

Det er resultatet en af ny lov, som blev vedtaget af Folketinget den 14. marts. Loven giver miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om selektiv nedrivning af visse byggerier eller dele heraf.

Ministeren får blandt andet bemyndigelse til at fastsætte proces- og kompetencekrav i forbindelse med selektiv nedrivning af bygninger.

Bemyndigelsen skal anvendes til at udmønte de dele af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020, som vedrører selektiv nedrivning.

– Det her bliver først en succes, når vi for alvor genbruger byggematerialer. Når vi bygger nyt, så skal det være via genbrugte mursten, træværk og klinker, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til DR.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

I dag stammer 40 procent af Danmarks samlede affald fra byggebranchen. Det svarer til cirka fem millioner ton affald årligt.

Om den nye lov

  • Med de nye regler og den eksisterende teknologi forventes det i gennemsnit, at:
    • 14 procent af beton i høj kvalitet kan genanvendes (tæt på 0 procent i dag), og at 12 procent kan genbruges (tæt på 0 procent i dag)
    • Omkring 60 procent ubehandlet træ kan genanvendes (40 procent i dag), mens cirka 9 procent kan genbruges (tæt på 0 procent i dag)
    • Cirka 27 procent tegl, klinker og mursten kan genbruges (tæt på 0 procent i dag)

Affaldsproducerende virksomheder er i dag forpligtet til at sortere bygge- og anlægsaffald over ét ton. Men sorteringen sker ofte først, når bygningen er revet ned, og derfor ender mange nedrevne byggematerialer i restaffald eller til nyttiggørelse frem for at blive brugt i nye bygninger.

Bygherre skal med kvalificeret personale sørge for at udarbejde og udfylde nedrivningsplanen.

Bygningerne skal efterfølges nedrives nænsomt, så byggematerialet løbende kan sorteres, og materialerne i højere grad kan genbruges eller genanvendes. Samtidig bidrager reglerne til at sikre, at byggematerialer, der indeholder miljø- og sundhedsfarlige stoffer, bliver håndteret på forsvarlig vis.

Kompetencer i selektiv nedrivning skal højnes, og viden og værktøjet skal udbredes, så værdien af nedrevne byggematerialer udnyttes til fulde.

Kravene gælder for nedrivning af bygninger på 250 kvadratmeter eller derover.

Kilde: Miljøministeriet.