Ny overenskomst på vvs-området

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne er blevet enige om en ny treårig vvs-overenskomst.

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne har efter mere end 50 timers intense forhandlinger indgået aftale om en ny treårig overenskomst på vvs-området. Overenskomsten blev i går aftes også godkendt af Blik- og Rørarbejderforbundets bestyrelse og dækker 1.100 virksomheder med tilsammen 11.000 medarbejdere.

– Jeg er meget glad for, at vi er lykkedes med at blive enige om en ny overenskomst, der indeholder en række positive elementer for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er især glædeligt i lyset af, at vi ved de seneste par overenskomstforhandlinger er endt i forligsinstitutionen, siger administerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne, Niels Jørgen Hansen, i en pressemeddelelse.

– Der har været en oprigtig interesse fra alle parter for at indgå en aftale, som afspejler den situation, branchen står i, hvor der er mangel på arbejdskraft samtidig med, at væksten ser ud til at flade gradvist ud, udtaler Niels Jørgen Hansen.

Tekniq Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 milliarder kroner.

Blandt de vigtigste punker i den nye overenskomstaftale er:

  • Mindstebetalingen reguleres årligt med 2,5 kroner i timen per 1. marts 2020, med 2,5 kroner per 1. marts 2021 og med 2,5 kroner per 1. marts 2022.
  • Priserne i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres 1,4 procent per 1. oktober, med 2,4 per 1 juli 2021 og med 2,5 per 1. juli 2022.
  • Lærlingesatserne stiger med 1,7 procent om året.
  • Bidraget til fritvalg reguleres med 1 procentpoint om året, så det samlede bidrag til søgnehelligdagsopsparing og fritvalgskontoen udgør 13 procent – men med mulighed for at udbetale 3 pct. løbende, så fritvalgsbidraget kan synliggøres i den lokale løndannelse.
  • Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.
  • Etablering af en ny kompetenceudviklingsfond.

Desuden er parterne blevet enige om en række fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.