Ny vejledning om CO2-optag i beton

Dansk Beton har netop udgivet en vejledning til arkitekter og rådgivere, der ønsker mere viden om, hvordan beton kan optage noget af den CO2, der udledes ved fremstilling af cement.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

CO2-optag fra hærdet beton er en overset effekt. Derfor har Teknologisk Institut og Dansk Beton udarbejdet en vejledning, der kaster lys over CO2-optag og hvor meget CO2, der optages i en betonbygnings levetid. Formålet er at hjælpe arkitekter og rådgivere til at give betonen de bedste muligheder for at optage CO2 ved at indtænke mekanismen i designet af betonbygningerne. Det skriver Dansk Beton i en pressemeddelelse.

– CO2-optaget redder ikke klimaet og sker relativt langsomt, men alle greb skal i brug, hvis vi som samfund skal lykkes med at stoppe klimaforandringerne, siger Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, om baggrunden for den nye vejledning.

Hærdet beton omdanner ifølge Dansk Beton CO2 i luften til uskadelig kalksten, når den kommer i kontakt med atmosfærisk luft. Ved at følge den nye vejledning kan arkitekter og rådgivere fremme denne fysiske mekanisme mest muligt ved eksempelvis at sikre, at alle betonoverflader får lov at være eksponeret til atmosfærisk luft og ikke pakkes ind bag gips og maling.

I arkitektvirksomheden BIGs nye hovedsæde i Nordhavn har man netop valgt at lade betonoverfladerne ind- og udvendigt være frit eksponerede, og derfor har tegnestuens nye hovedsæde fået optimale betingelser for at optage noget af den CO2, der er udledt ved fremstillingen af cement, skriver Dansk Beton.

CO2-optag bør medregnes i driftsfase

Lige nu forbereder byggebranchen sig på stramninger af klimakravene, som træder i kraft fra den 1. januar 2025. I de drøftelser, der pågår lige nu, drøftes det i branchen, om fasen B1 skal indgå i klimaberegningerne af bygningers aftryk. Det er B1-fasen i en LCA-beregning, der tager hensyn til blandt andet betonens CO2-optag, og ved at tage denne fase med vil der alt andet lige komme mere fokus på at fremme denne mekanisme.

– I Dansk Beton anbefaler vi, at B1 indregnes i LCA-beregninger på bygninger fra 2025. Bidraget fra beton fremgår allerede af betonbranchens EPD’er, og vi er klar til at levere de data. Beregningerne sker efter en fælles europæisk standard, og den nye vejledning ”CO2-optag i beton” er et godt indspark til at forstå de muligheder, som ligger gemt i fase B1, siger Dorthe Mathiesen.