AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Et ny nordisk mobilitetsstudie, der sammenligner rejsemønstre i Stockholm, Oslo, Helsinki og København viser store ændringer i rejsemønstrene. Det skyldes især, at flere har mulighed for fjernarbejde.

Mobilitetsstudiet undersøger rejsemønstrene i de nordiske hovedstadsregioner. Den danske hovedstadsregion udmærker sig ved både at være dem der cykler mest til arbejde og kører mest i bil til arbejde. Derudover er danskerne dem der bruger kollektiv transport mindst.

– København er jo kendt som en cykelhovedstad, og med god grund. Men hvis vi ser på regionen som helhed og sammenligner den med de andre nordiske hovedstadsregioner er vi altså også dem der bruger bilen flittigst, hvilket godt kan virke som lidt af et paradoks, siger Amalie Skytt Petersen, der er trafikplanlægger i WSP.

Københavnerne er dem der i højest grad er kommet tilbage på arbejdspladsen, hvor 45 procent er på arbejde fem dage om ugen og 22 procent fire dage om ugen. I Helsinki arbejder man mere hjemme end i de andre hovedstadsregioner, og 10 procent af finnerne er stadig ikke kommet tilbage på kontoret efter pandemien.

Den kollektive transport taber

Der har været en generel tilbagegang i forhold til offentlig transport på tværs af de nordiske hovedstadsregioner i forhold til før Corona, og københavnerne er dem der bruger kollektiv transport mindst.

– Taberen ser desværre ud til at være den kollektive trafik. Folk arbejder generelt mere hjemme, cykler oftere og tilvælger bilen, og de går også oftere, når det gælder private rejser. Derudover er det københavnerne, der oftest vælger den kollektive transport fra, siger Amalie Skytt Petersen.

Studiet fastslår den generelle opfattelse af rejsemønstrene i de nordiske hovedstæder. For eksempel at mange cykler i København, at Oslo er kommet langt i forhold til el-køretøjer og at man i Stockholm, trods en tilbagegang, fortsat har den største andel af pendlere i den kollektive trafik.

Indsigter fra studiet

· København er fortsat cykelhovedstad med 23 procent der pendler til job eller studie i regionen. Samtidig kører 43 procent i bil, så det er også den hovedstadsregion i norden der kører mest i bil.

· Oslo fører i elektrificering. Mange osloboere har el-bil, og deletjenester med biler og cykler er også mest udbredt her.

·  Stockholm har den største andel af rejsende med kollektiv trafik og København den laveste – både for private rejser og turen til arbejde/studie.

· Helsinki er foran i forhold til fjernarbejde. Om de fortsat vil arbejde hjemme eller det kommer til at ændre sig de kommende år vil vise sig. København ser ud til at være den af hovedstadsregionerne, der i højeste grad er kommet tilbage til en arbejdsuge med fysisk tilstedeværelse på kontorerne.

Om WSP’s mobilitetsstudie

Det er tredje år i træk, at WSP gennemfører sit mobilitetsstudie, men de to foregående år, har det udelukkende fokuseret på svenskernes rejsemønstre.

I dette års mobilitetsstudie har man gennemført parallelle undersøgelser i de nordiske hovedstadsregioner. Studiet bygger på 1.000 respondenter fra Stockholm og 500 fra henholdsvis Oslo, Helsinki og København – i alt 2.500 respondenter.