AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Der er flere og flere til-salg-skilte foran ejendomme i Danmark. Det viser nye udbudstal fra Boligsiden.

Eksempelvis var der ved indgangen til juli måned i alt 36.850 villaer og rækkehuse til salg på landsplan, som er 1,8 procent flere, end der var til salg for en måned siden. Dermed er husudbuddet nu akkurat tilbage på niveau med primo juni 2019.

Således er antallet af huse til salg steget fem måneder i træk, hvilket betyder, at landets huskøbere konkret har fået 4.288 flere huse at vælge imellem siden starten af februar.

– I en efterhånden længere periode er antallet af huse til salg steget. Og som resultat heraf er vi nu tilbage på det niveau, vi betragter som normalen før coronaboomet, hvor udbuddet som bekendt faldt betydeligt som følge af den voldsomme stigning i handelsaktiviteten, vi så på daværende tidspunkt, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

– Stigningen i udbuddet skyldes blandt andet, at handelsaktiviteten er stilnet af siden coronaårene, hvor hussalget eksempelvis nu også er tilbage på et niveau, der minder om perioden før corona. Der handles altså huse i et rimeligt omfang, mens der samtidig også er en fin sælgerlyst blandt landets hussælgere. Med andre ord tyder det på, at boligmarkedet – og særligt husmarkedet – så småt har normaliseret sig efter de seneste års bølgegang, hvilket er til gavn for både købere og sælgere.

Udbuddet af huse er steget den seneste måned i samtlige regioner på nær Region Hovedstaden, hvor antallet af huse til salg er uændret i perioden.

Beskeden stigning i lejlighedsudbuddet

Der var i alt 7.938 ejerlejligheder i udbud på landsplan ved indgangen til juli måned, hvilket er 0,8 procent flere end i sidste måned. Det svarer til konkret 62 flere lejligheder til salg.

I Københavns Kommune, som har det største marked for ejerlejligheder, var der 1.864 lejligheder til salg i primo juli, som er 0,5 procent flere end i måneden forinden – svarende til blot 10 flere lejligheder i udbud.

– Der er tale om en beskeden stigning i lejlighedsudbuddet, og vi skal faktisk ikke længere tilbage end ved slutningen af sidste år for at se et tilsvarende antal ejerlejligheder til salg. En del af forklaringen er, at der – især i København – synes at være en højere efterspørgsel på ejerlejligheder, end hvad udbuddet kan følge med til, siger Birgit Daetz.

– Så meget af det, der sættes til salg, bliver faktisk solgt relativt hurtigt igen – og typisk til høje priser. Der synes altså at være rigeligt med plads til flere lejlighedssælgere.

Sommerhusudbuddet er tilbage på 2020-niveau

Antallet af sommerhuse til salg lød på 6.882 styks i starten af juli, som er 4,1 procent flere end i juni.

Det betyder, at antallet af sommerhuse til salg ikke er set højere siden primo august 2020. Samtidig ligger sommerhusudbuddet nu hele 37,8 procent over niveauet for samme tidspunkt sidste år.

– Også sommerhusudbuddet bevæger sig mere og mere i retningen af normalen før coronaårene. Som vi ved, var sommerhusmarkedet brandvarmt under corona, men nu er der faldet mere ro på. Det betyder langt fra, at markedet er gået i stå, men tempoet er mere afdæmpet, og det gør, at udbuddet stille og roligt stiger, forklarer Birgit Daetz.

Udvikling i antallet af boliger til salg

Boligtype Antal boliger til salg primo juli 2024 Månedlig ændring Årlig ændring
Villaer og rækkehuse 36.850 1,8 procent 15 procent
Ejerlejligheder 7.938 0,8 procent 16,2 procent
Sommerhuse 6.882 4,1 procent 37,8 procent

Kilde: Boligsiden.