Renoveringen af Tranehavegård omfatter byde nye ungdomsboliger og nedlæggelse af ældreboliger. Visualisering: Nova5 Arkitekter.
Renoveringen af Tranehavegård omfatter byde nye ungdomsboliger og nedlæggelse af ældreboliger. Visualisering: Nova5 Arkitekter.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Boligforeningen 3B har i samarbejde med Nova5 Arkitekter store planer for afdelingen Tranehavegård på Vesterbro/Kgs. Enghave. Tranehavegård er opført i 1941-48 og består af 407 ældreboliger, men der er behov for renovering af boligerne. Blandt andet er der et akut behov for renovering af altanerne, men der skal også gøres noget ved tage, døre og vinduer, vandinstallationer og kloakker.

Desuden vil 3B skabe et mere varieret boligudbud ved at sammenlægge 64 ældreboliger og ommærke dem til 32 familieboliger. Herudover ønskes der ommærkning af flere ældreboliger til enten ungdoms- eller familieboliger. Endeligt skal der bygges 72 nye ungdomsboliger.

Politikerne i borgerrepræsentationen skulle den 15. december 2022 tage stilling til sagen. Her kunne samtlige politikere bakke op om byggeriet af de nye ungdomsboliger, mens Nye Borgerlige og Konservative stemte imod sammenlægningen og ommærkningen af ældreboliger til familieboliger. Der var dog også flertal for renoveringsprojektet og sammenlægningen af lejligheder.

– Vi synes jo, at vi skal sikre de ældreboliger, der er, for vi har for få af dem, sagde medlem af borgerrepræsentationen for De Konservative, Morten Melchiors, på mødet midt i december.

Sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), påpegede dog, at ældreboligerne i Tranehavegård er svære at udleje, da de ikke er tidsvarende.

– Vi vil rigtigt gerne være med til at se på, om vi ikke skal have lavet en udbygningsplan i forhold til de ældreboliger, som vi har i byen, for det kommer vil til at have brug for, når ældretallet stiger meget kraftigt frem mod 2030, sagde Sisse Marie Welling.

Som kommentar dertil svarede Morten Melchiors, at De Konservative på ingen måde vil modsætte sig en renovering. Partiet ønskede blot ikke at nedlægge ældreboliger og små boliger, da der netop er mangel på den type boliger i København.

Ifølge forvaltningen har der gennem mange år været udlejningsvanskeligheder i Tranehavegård. I 2015 blev der derfor indgået en aftale om midlertidig ommærkning af op til 130 ældreboliger til ungdomsboliger i afdelingen. Disse skal tilbagemærkes efter 1. januar 2026 ved ny udlejning.

“Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor sammen med 3B drøftet et ændret boligudbud i afdelingen. 3B er positivt indstillet på permanent ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger og familieboliger. Det forudsætter en aftale mellem kommunen og boligorganisationen, og som en del af projektet vil der blive ommærket op til 239 ældreboliger til enten ungdomsboliger eller familieboliger”, skriver forvaltningen.

Renoveringen omfatter blandt andet udskiftning af altaner, tegltag, vinduer og døre samt vandinstallationer og kloak. Desuden skal der etableres et nyt affaldssystem.

Renoveringen løber op i knap 252 millioner kroner, og den betyder, at huslejen eksklusive forbrug kommer til at stige fra 1.203 kroner per kvadrameter årligt til 1.333 kroner per kvadrameter årligt.

De 72 nye ungdomsboliger etableres i eksisterende tagrum. De vil blive realiseret som nybyggeri, og prisen på ungdomsboligerne er budgetteret til godt 105 millioner kroner. Den årlige husleje for ungdomsboligerne eksklusive forbrug kommer til at ligge på 1.185 kroner per kvadratmeter.

Det forventes, at opførelsen af projektet kan gå i gang andet kvartal i 2024.