Peter Stenholm, administrende direktør i EjendomDanmark. Foto: EjendomDanmark.
Peter Stenholm, administrende direktør i EjendomDanmark. Foto: EjendomDanmark.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Regeringen har i dag lanceret udspillet Et stærkere erhvervsliv. Udspillet rummer blandt andet model for revidering af generationsskiftemulighederne for virksomheder.

– Et sundt erhvervsliv skaber velstand, som alle danskeren nyder godt af og jeg glæder mig over, at Danmark har stribevis af både store og små familieejede virksomheder, som bidrager til vækst og udvikling i hele landet. Derfor er jeg stolt af, at vi nu skaber markant bedre rammer for, at de kan udvikle sig over generationer og på danske hænder – også når det gælder virksomheder, hvor fast ejendom er en stor del af porteføljen, udtaler vicestatsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet

– Samlet set letter vi skatter for over 900 millioner kroner netto med dagens udspil, hvilket vil stille Danmark bedre i den internationale konkurrence.

En for ejendomsbranchen meget vigtig tilpasning er, at der bliver gjort op med den såkaldte pengetanksregel.

Pengetanksreglen gør nemlig, at netop ejendomsvirksomheder rammes særligt hårdt ved generationsskifter sammenlignet med andre virksomhedstyper, fordi virksomheder, der arbejder med udlejning, har været betragtet som passiv kapitalanbringelse.

– Selvfølgelig skal næste generation kunne overtage på samme vis som i andre virksomhedstyper. Vi er ikke en branche af passive virksomheder – tværtimod. Ejendomsbranchen er rygraden i megen af den udvikling, som foregår i hele landet. Jeg er derfor glad for, at der nu fra politisk side er fundet en løsning, hvor ejendomsvirksomheder sidestilles, da det kommer alle til gode, udtaler EjendomDanmarks administrerende direktør Peter Stenholm i en pressemeddelelse.

– Veldrevne og sunde virksomheder skal gerne kunne blive i familiens hænder på helt samme vis som i andre brancher. Derfor er jeg på vores medlemmers vegne enormt glad for, at der er fundet en løsning. Forhåbentlig vil vi fremover høre færre af de ærgerlige historier, hvor familier enten er nødt til at sælge enkelte ejendomme eller hele virksomheden, fordi reglerne har gjort det svært at lade virksomheden gå videre.

Det hele skal nu udmønte sig i en konkret lovgivning. Den proces ser Peter Stenholm frem til.

– Det er naturligvis med en vis utålmodighed på vores medlemmers vegne, at vi kommer til at følge processen, fordi det har så stor betydning ude i virkeligheden. For det er godt nyt for ejendomsvirksomhederne, og dermed også for alle dem, der benytter vores ejendomme, siger Peter Stenholm.

Et stærkere erhvervsliv

Initiativerne i regeringens udspil består blandt andet af at:

  • løfte F&U fradraget permanent til 120 procent for at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling
  • forbedre beskatningen ved generationsskifte, så virksomhederne får retskrav på såkaldt skematisk værdiansættelse, hvilket giver trygge rammer for at give stafetten videre
  • forbedre mulighederne for ejendomsvirksomheders succession
  • nedsætte afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15 procent til 10 procent ved overdragelse af virksomheder til næste generation.

Kilde: Erhvervsministeriet.