AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Boligbehovet i København er stort, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunens overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Selvom befolkningstilvæksten dykkede i 2023, har den gennem mere end et årti været høj. Og fremskrivningerne tyder ifølge Københavns Kommune ikke på, at det vender foreløbigt – tværtimod.

Fortsætter befolkningsvæksten, vil København have behov for 40.000 nye boliger frem mod 2036, lyder det fra overborgmesteren. Men efter flere år hvor der er bygget historisk mange boliger, led byggeaktiviteten i København et større knæk i 2022.

Helt nye tal, at byggeaktiviteten i det forgangne år var på niveau med 2022. Dermed er den afmatning, det københavnske boligmarked oplevede i 2022, fortsat i hele 2023. Og det er en udvikling, der skal vendes, lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen.

– Vi er nødt til at få bygget langt flere boliger, hvis vi skal sikre, at københavnske familier og vores børn skal kunne blive boende og trives i byen. Den udvikling, vi ser lige nu, må ikke bide sig fast. Derfor bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan vi udvider byen på en klog måde, så vi får skabt plads og boliger til københavnerne. Det bliver opgaven, når vi senere på året skal vedtage en ny kommuneplan. København skal være en by, hvor man kan bo hele livet – ikke en lukket fest for dem med penge på lommen, udtaler hun.

Figuren viser, hvor mange boliger, der er blevet bygget i København i 2010-2023. Kilde: Københavns Kommune.
Figuren viser, hvor mange boliger, der er blevet bygget i København i 2010-2023 (klik for større version). Kilde: Københavns Kommune.

I 2023 blev der bygget 3.916 nye boliger mod 4.047 i 2022. Sammenlagt er det cirka 4.000 færre boliger end de foregående to år tilsammen. Det er især opførelsen af de almene boliger og andelsboliger, der halter efter.

Ser man på, hvor der bliver bygget mest, er det især i bydelene Amager Vest og Vesterbro/Kgs. Enghave, hvor de nye byudviklingsområder Ørestad og Carlsberg ligger. Knap halvdelen af de nyopførte boliger i 2023 er opført i de to bydele. I den modsatte ende af skalaen finder man Valby og Vanløse. Her er der opført færrest nye boliger i 2023.

Københavns Kommune arbejder løbende på at skabe bedre rammer for byggeriet og gøre det attraktivt at investere i København og Københavns boligmarked. Blandt andet har kommunen nedbragt sagsbehandlingstiden for byggesager markant.

I år skal Københavns Borgerrepræsentation desuden tage stilling til byens udvikling de kommende tolv år, når der skal vedtages en ny kommuneplan.

Nyopførte boliger i København i 2023

Indre By 158
Østerbro 394
Nørrebro 202
Vesterbro/Kongens Enghave 699
Valby 48
Vanløse 40
Brønshøj-Husum 474
Bispebjerg 543
Amager Øst 185
Amager Vest 1.173
I alt 3.916

Fakta

I 2022 og 2023 blev der tilsammen opført 7.963 nye boliger. I de foregående to år i 2020 og 2021 blev der opført sammenlagt 11.994. Samlet set er der de seneste ti år opført omkring 48.000 nye boliger i København.

Frem mod 2050 ventes København at vokse med knap 100.000 nye borgere. Det giver et forventet behov for 64.000 nye boliger frem mod 2050, men dertil kommer et efterslæb i boligbyggeriet efter finanskrisen, hvor kommunen er vokset med flere familier end boliger.

Københavns Kommune skaber med sin planlægning muligheder og rammer for byggeriet, men kommunen kan ikke selv bygge boliger og kan heller ikke pålægge private aktører, grundejere eller andre til at igangsætte byggeriet af boliger.

Afmatningen af boligmarkedet sker efter flere år med historisk høj byggeaktivitet. Årsagen skal blandt andet findes i nedlukninger og forsyningsproblemer under coronapandemien samt stigende bygge- og materialepriser.

Kilde: Københavns Kommune.