Overset bydel i København skal have et løft

Forbedringer er nu på vej i bydelen, som blandt de lokale har mange navne og bliver betegnet som både kedeligt, dejligt, grimt og fredeligt.

Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Kommune er Bavnehøj i mange sammenhænge en overset bydel i hovedstaden.

Stedet bliver af de lokale kaldt for både det glemte kvarter, Sydhavnens oase, kvarteret i dvale og landsbyen i byen, lyder det fra kommunen.

Og kvarteret er ifølge beboerne et både kedeligt, dejligt, grimt, fredeligt, hårdt og et godt sted. Med andre ord er der altså en stor kærlighed til området, men også plads til forbedringer.

Og forbedringer er nu på vej. Bavnehøj Allé, som er kvarterets “grønne nerve”, som alle i kvarteret kender, står foran en væsentlig opgradering.

Alléen fremstår nedslidt, men med et budget på knapt 12 millioner kroner skal der nu ske forandringer.

Bavnehøj Allé skal omdannes til et lokalt grønt byrum og mødested. I alléens midterrabat etableres en slags mindre, afgrænsede haver, som giver mulighed for samvær i mindre grupper og indrettes med plantebede og bænke, og dermed skabes der flere og nye muligheder for ophold og aktiviteter under alléens trækroner.

I den vestlige ende op mod Vestre Kirkegård skal en ny kvarterplads fungere som byrum til ophold og mødested. Pladsen fredeliggøres for biltrafik, og den indre del af pladsen suppleres med en ”svævende” lysring. Nye plantebede og træer kommer også til.

LÆS OGSÅ: DISSE BYDELE I KØBENHAVN VOKSER MEST

– Bavnehøj er på mange måder et smørhul i byen, men området trænger til et løft med grønne hjørner, gode forbindelser og indbydende mødesteder for børn og voksne. Med dette projekt får vi skabt lokale attraktioner, som både er til gavn for de lokale beboere, for besøgende og for bløde trafikanter, som tager turen på tværs af kvarteret. Områdefornyelsen har sammen med beboerne skabt mange positive forandringer i Bavnehøj, og nu er endnu en på vej til at blive til virkelighed. Det er jeg rigtig glad for, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Bavnehøj skal have et løft. Illustration: Københavns Kommune.
Bavnehøj skal have et løft. Illustration: Københavns Kommune.

På den anden side af kirkegården mod Sjælør Boulevard etableres en ny indgang, som skal give københavnerne bedre adgang til Vestre Kirkegård og forstærke den grønne genvej mellem de Valby og Bavnehøj og på sigt Jernbanebyen.

Indgangen anlægges som et symmetrisk haverum i flere niveauer med to nye ramper for cykler og gående. Området indrettes med nye plantebede og centralt placerede siddetrin, som indbyder til ophold. Der plantes nye træer og en afgrænsende hæk mod kirkegården.

De to lokale byrum ved Kvarterpladsen og Sjælør Boulevard vil markere sig som to nye indgange til Vestre Kirkegård og vise forbindelsen over kirkegården.

Ruten igennem Vestre Kirkegård tydeliggøres ved at anlægge en diskret og stemningsskabende belysning i form af pejlemærker langs med stien, som vil skabe et trygt og oplevelsesrigt forløb.

Fakta

Borgerrepræsentationen godkendte torsdag aften projektet.

Kvarterpladsen fredeliggøres for biltrafik, som i stedet ledes direkte ned af Tranehavevej.

Fem boligforeninger ligger ud til Bavnehøj Allé, men beboerne har begrænset kendskab til hinanden. Det er et stort lokalt ønske, at der bliver bedre muligheder for, at man naturligt møder sin nabo og lærer andre beboere at kende.

Københavns Borgerrepræsentation har afsat 44 millioner kroner til Områdefornyelse Bavnehøj. Ti projekter skal igangsætte en positiv udvikling mod et grønt og sammenhængende kvarter med plads til fællesskab og forskellighed. Teknik- og Miljøforvaltningen har samtidig afsat 12 millioner kroner til bygningsfornyelse

Bavnehøj er et af Københavns udsatte byområder, der har udviklet sig negativt i forhold til resten af København. Alligevel er næsten 90 procent af beboerne tilfredse med at bo i Bavnehøj, og 80 procent ønsker ikke at flytte fra kvarteret (2018, Megafon).

Bavnehøjs lejligheder er små, hvilket begrænser beboernes udfoldelsesmuligheder inde i boligerne og stiller større krav til kvarterets uderum og mødesteder. Indkomstniveauet og uddannelsesgraden i Bavnehøj er lavere end københavnergennemsnittet, mens arbejdsløsheden er større.

Beboerne lever i gennemsnit tre år kortere end i resten af København. Når der bliver stor forskel mellem beboernes livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet, øges de sociale skel, og nogle grupper tager i mindre grad del i sociale netværk og aktiviteter.

Bavnehøj er på mange måder et smørhul i byen, men trænger til et løft, så de manglende mødesteder og nedslidte veje veksles til grønne hjørner, gode forbindelser og positive møder på tværs af beboergrupper.

Kilde: Københavns Kommune.