Penge til biodiversitet i København.
Penge til biodiversitet i København.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Københavns Kommune har modtaget over 100 ansøgninger fra borgere, der vil skabe mere biodiversitet i byen. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har kommunen nu udvalgt 24 projekter, som bliver tildelt penge fra en biodiversitetspulje. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Ifølge kommunen gives pengene til projekter, som fremmer biodiversiteten eller forståelsen herfor til gavn for insekter, fugle og smådyr.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig i meddelelsen over københavnernes lyst til at tage del i arbejdet med at skabe biodiversitet.

– Det er rigtig vigtigt, at vi får gjort noget godt for biodiversiteten. Der er mange steder i byen, hvor biodiversiteten kan og skal styrkes. Små vilde og grønne oaser vil gøre en stor forskel for både dyr og mennesker i byen. Jeg er rigtig glad for, at københavnerne i så stor stil har taget imod vores invitation til at tage del i arbejdet med et skabe biodiversitet. Kreativiteten har været stor. Nu glæder jeg mig til at se projekterne blive ført ud i livet, udtaler teknik- og miljøborgmesteren.

En stor del af de 24 projekter handler konkret om mere grønt og mere biodiversitet i byen, mens nogle projekter handler om undervisning og vidensopbygning. Et enkelt projekt skal forbedre biodiversiteten i vandmiljøet ved Kalvebod Bølge, mens et andet skal sikre bedre ynglevilkår for mursejlere på flere af byens skoler, fremgår det af pressemeddelelsen.

Biodiversitetspuljen er blot et af mange elementer i Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi, som blev sat i gang med vedtagelsen af sidste års budgetaftale, og nu er under udvikling.

Danmarks Naturfredningsforening har hjulpet Københavns Kommune med at vurdere biodiversiteten i de enkelte projekter, der nu tildeles midler.

– Det er glædeligt, at der er så stor en interesse for at gøre noget for at fremme naturens mangfoldighed i København. Interessen og det direkte engagement er vigtigt, hvis København skal give sit bidrag til at vende den naturkrise, vi står midt i. Vi håber med de næste ansøgningsrunder at inspirere til en endnu bredere vifte af projekttyper. Her ser vi også gerne, at det våde element i byens natur inddrages i endnu højere grad, udtaler Ole Damsgaard, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening København.

Du kan også søge om midler fra biodiversitetspuljen. Der er 300.000 kroner tilbage i årets pulje. Ansøgningsfristen er den 1. september 2021. Frem til og med 2023 er der afsat yderligere 2,3 millioner kroner. Til borgerdrevne biodiversitetsprojekter.

Du kan læse mere om puljen og finde ansøgningskriterier og ansøgningsskema mv. på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/biodiversitet