Politikere afsætter 6,3 milliarder til mere metro

Et bredt flertal på Københavns Rådhus har indgået en to-årig principaftale, der udstikker kursen for byen mange år fremover.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i København har underskrevet en principaftale for de økonomiske rammer og forhandlinger om budget 2024 og 2025 for Københavns Kommune.

Blandt andet er partierne enige om at finde 6,3 milliarder kroner til mere metro frem mod 2035, om at styrke cykelinfrastrukturen med en ny cykelbro over havnen mellem Enghave Brygge og Islands Brygge og at tage næste skridt for at skabe en grøn kile på området fra Bispeengbuen til Langebro ved at nedgrave biltrafikken på H.C. Andersen Boulevard og Åboulevarden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Den indgåede aftale prioriterer flere og nye idrætsfaciliteter som en del af byudviklingen både på skoler og i udsatte boligområder, ligesom der skal foretages en samlet renoveringsplan af eksisterende faciliteter.

– Jeg er glad for, vi har landet en bred aftale hen over midten, hvor vi både tager ansvar for København og udvikler byen. Der er i gennemsnit tre-fire gange så mange indbyggere pr. idrætsfacilitet i hovedstaden, som på landsplan. Det gør vi igen noget ved, for det er afgørende, at man får mulighed for at indgå i sunde og aktive fællesskaber, udtaler kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R).

Eksempelvis bliver arbejdet med en helt ny multihal i Tingbjerg og et helt nyt Gymnastikkens Hus nu igangsat.

Også henholdsvis Sundby og Valby Idrætspark skal yderligere udvikles. Det er meningen, at finansieringen skal muliggøres ved at fremrykke Idrætsmilliarden, som man nu vil indgå i en dialog med staten omkring.

I aftalen bliver der også afsat midler til en ny pulje til faciliteter, der kan rumme folkelige kultur- og idrætstilbud. Midlerne skal gå til større strategisk vigtige idræts- og kulturfaciliteter, der giver et løft af københavnernes adgang til idræt og kultur.

Principaftalen er indgået af partierne, som også er med i forligskredsen bag Lynetteholm. Aftalen sætter rammen for de kommende to års budgetter i Københavns Kommune.

– Københavns fremtid afhænger af de beslutninger, vi træffer i dag, om nye boligområder og infrastruktur. Med denne aftale fortsætter vi udbygningen af København, så der også er boliger til vores børn, når de flytter hjemmefra. Vi sikrer Metro til de nye byområder og bedre og mere Metro til os, der allerede bor i København, ligesom vi fortsætter arbejdet med at få anlagt en ny Østlig Ringvej, som vil lede biltrafik uden om byen, udtaler Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.