Rebild Kommune fremrykker byggeopgaver

Rebild Kommune fremrykker og sætter gang i flere bygge- og vedligeholdelsesarbejder i 2020. Det sker for at være med til at holde hånden under erhvervslivet i en presset tid.

Rebild Kommune fremrykker bygge- og vedligeholdelsesopgaver for 13 millioner kroner for at holde hånden under erhvervslivet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Jeg er rigtig glad for at, at det samlede Økonomiudvalg besluttede at sætte gang i opgaverne og fremrykke alt hvad det er muligt for os at fremrykke. Vi skal gøre hvad vi kan for at holde gang i hjulene, siger borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin.

Oveni fremrykker kommunen mange af de opgaver, der var planlagt til senere på året. Der bliver dermed sat gang i opgaver for 13 millioner kroner yderligere.

Opgaverne er fordelt over en lang række af Rebild Kommunes skoler, daginstitutioner og kulturbygninger, og vil i stort omfang kunne udføres af lokale entreprenører.

Blandt de opgaver, der planlægges fremrykket, er blandt andet projektering og byggemodning af to erhvervsområder i henholdsvis Haverslev og Støvring Nord for samlet 3,4 millioner kroner. De skal dække udgifter til rådgiver, landinspektør, forsyningsledninger, belysning, afvanding, etablering af vejen, samt uforudsete udgifter. Der er ikke afsat midler til at anlægge veje i forbindelse med salg af erhvervsjord. Det er tidligere forudsat finansieret af indtægter fra de konkret salg. Udgiften foreslås derfor finansieret af salgsindtægter fra erhvervsgrundene.

Byggeaktiviteten vil ikke ske på kommunens ældrecentre på grund af den nuværende sundhedssituation.

Rebild Kommune sætter samlet gang i nye byggeopgaver for 22,5 millioner kroner.

  • Bygningsopgaver for 10,5 millioner kroner.
  • Energibesparende tiltag for 3,5 millioner kroner.
  • Nye erhvervsudstykninger for 3,5 millioner kroner.
  • Asfalt- og broarbejder for 5 millioner kroner.