Illustration af byrumsforsøg under Tour de France i 2022 på Søren Kierkegaards Plads. BOGL, Plads, Malmos Landskab og Social Craft Tekstiler stod bag anlæg og realisering.
Illustration af byrumsforsøg under Tour de France i 2022 på Søren Kierkegaards Plads. BOGL, Plads, Malmos Landskab og Social Craft Tekstiler stod bag anlæg og realisering.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Søren Kierkegaards Plads ligger centralt i København med havnen, Det Kgl. Bibliotek, Krigsmuseet, Christian IV Bryghus og Blox som nærmeste naboer.

En gruppe træer har fået plads i det nordlige hjørne, men derudover er den tomme plads, der er større end en hel fodboldbane, primært belagt med granit, asfalt og skræver.

Det vil syv partier på Københavns Rådhus nu lave om på. Det skriver Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

I overførselssagen har partierne afsat 1 million kroner til at analysere, hvordan man kan transformere pladsen i samarbejde med grundejerne, som er Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet.

– I dag er det en stenørken, der signalerer bliv væk. Jeg mener, at pladsen har et kæmpe potentiale til at være et nyt og grønt samlingspunkt for københavnerne i første række til vandet, udtaler overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Københavnerne har allerede har fået en smagsprøve på, hvordan en grønnere Søren Kierkegaards Plads kan tage sig ud.

Københavns Kommune stod i samarbejde med grundejerne og Realdania i sommeren 2022 stod bag et byrumsforsøg på pladsen i forbindelse med værtskabet for den første etape af Tour de France.

Over flere uger var pladsen transformeret til fanspot med grøn beplantning, legeområder, foodtrucks og pergolaer. I den efterfølgende rapport af projektet blev de grønne tiltag beskrevet som en stor, attraktiv forvandling af pladsens brugere.

BOGL, Plads, Malmos Landskab og Social Craft Tekstiler stod dengang bag udformingen af pladsen.

– Forsøget i 2022 tydeliggjorde potentialet. En grøn og inviterende Søren Kierkegaards Plads vil give Diamantens mange brugere et sted til en udendørs tænkepause, hvor de kan summe over deres indtryk fra bibliotekets bøger, udstillinger og forskning, siger Det Kgl. Biblioteks direktør Svend Larsen.

Det er Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti der står bag årets overførselssag, hvor partierne prioriterer anvendelsen af midler, der ikke blev brugt i sidste års regnskab.

Fakta

  • I overførselssagen 2023/2024 er der afsat 1 million kroner til en foranalyse af omdannelsen af Søren Kierkegaards Plads til et grønt byrum.
  • Foranalysen skal gennemføres i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet, der ejer pladsen.
  • Som en del af foranalysen skal der foretages en juridisk afklaring i forhold til et fremtidigt anlægsprojekt, og der skal indgås aftale mellem projektparterne om organisering, anlæg og drift af det grønne byrum. Derudover skal foranalysen afsøge mulighederne for fondsbidrag.
  • Foranalysen forventes færdig juni 2025. Dermed kan resultaterne forelægges forud for forhandlingerne om Budget 2026.

Kilde: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen.