Spærproducent søger nørder i træbyggeri

Der mangler kvalificeret viden om bæredygtigt byggeri. Sådan lyder det i en ny rapport fra Rambøll, og den konklusion bakker Palsgaard Spær op om.

Hverken undervisere eller lærlinge ved nok om bæredygtigt byggeri, og derfor er der behov for ny og kvalificeret viden på de byggetekniske uddannelser, der kan styrke undervisernes kompetencer inden for bæredygtighed og samtidig klæde lærlinge bedre på til at møde fremtidens grønne byggekrav. Sådan lyder konklusionerne blandt andet i en ny rapport foretaget af Rambøll, hvori både lærlinge, virksomhedsejere, faglige eksperter og undervisere udtaler sig.

En af de virksomheder, der blandt andet mærker den manglende viden, er spærproducenten Palsgaard Spær, der er en del af koncernen Nordic Wood Industries.

– Der er ingen tvivl om, at der mangler viden om bæredygtighed i byggeriet og ikke mindst, når det omhandler træbyggeri. Som træleverandør er der de seneste år kommet øget krav til vores rolle i byggeriet, hvor vi i endnu højere grad skal vejlede, spare og udvikle nye træløsninger. Det gør vi naturligvis meget gerne. Som en af landets førende spærproducenter mener vi, at vi har en forpligtigelse til at hjælpe og dermed stå til rådighed for de virksomheder, som ikke er kommet i gang med den grønne omstilling, eller som ikke har slagkræften til at sætte ind. Men det kræver, at vi også i fremtiden har de rette kompetencer i virksomheden, udtaler administrerende direktør i Palsgaard Spær, Tobias Smith, i en pressemeddelelse.

– Vi har mange dygtige medarbejdere, men vi oplever, at vi er nødt til at oplære nye medarbejdere og lærlinge fra bunden, fordi de mangler viden om såvel anvendelsen som beregningen af træ i byggeprojekter – og det er en skam for branchen.

Der er behov for flere nørder som Finn

Bygningsingeniør Finn Ehmsen fra Palsgaard Spær. Foto: PR.
Bygningsingeniør Finn Ehmsen fra Palsgaard Spær. Foto: PR.

En af de profiler, som branchen efterspørger i henhold til at sætte skub på anvendelsen af træ i byggeriet, er bygningsingeniører ligesom Finn Ehmsen, som arbejder hos Palsgaard Spær.

Han er uddannet tømrer og har efterfølgende uddannet sig til bygningsingeniør, hvilket har givet ham et stærkt praktisk og teoretisk afsæt, der nu er utrolig brugbart i den grønne omstilling, som lægger op til mere træbyggeri.

– Jeg tror, at det er en fordel, at jeg har arbejdet som tømrer i 10 år, inden jeg søgte nye udfordringer og tog en ingeniøruddannelse. Det har givet mig en solid kombination af teori og praksis, der gør, at jeg både kan være udførende og udregnende på diverse byggeprojekter. Det er nemlig gavnligt, at man som teoretiker også kan udføre det i praksis, hvilket giver en god gensidig forståelse – og så er jeg evigt nysgerrig på, hvordan vi kan optimere træbyggeriet, siger Finn Ehmsen.

I mere end 20 år og med 30 års indgående erfaring har Finn Ehmsen haft sin daglige gang hos Palsgaard Spær, hvor han blandt andet har været med til at udvikle flere koncepter såsom afstivningssystemer, broforskallingsmoduler og præfabrikeret tagmoduler, der gør det let at bygge boliger i træ. Derudover er Finn Ehmsen en del af Eurocode normudvalget for trækonstruktioner og – produkter, som arbejder med udvikling af de europæiske standarder for blandt andet konstruktionstræ, limtræ, spær og træelementer.

– Finn er en nørd i ordets bedste forstand, og han ved utrolig meget om træ og vores produkter, som kan bruges til bæredygtigt byggeri. Det gør ham til en fantastisk dygtig rådgiver, der kan imødekomme vores kunders stigende behov for vejledning omhandlende udregning, lovgivning og udførelsen af træbyggerier. Vi har behov for endnu flere profiler som Finn i fremtiden, og jeg håber, at mange flere nyuddannede får mulighed for at opnå lignende kompetencer, siger Tobias Smith.

Sæt træ på skoleskemaet

Også hos foreningen Træ i Byggeriet håber man på, at flere uddannelser vil fokusere mere på træbyggeri, da den manglende viden herom på sigt kan blive et stort problem for byggeindustriens grønne omstilling:

– Cement og beton har traditionelt fyldt meget i byggeriet og derfor også på landets uddannelsesinstitutioner, men skal vi nå i mål med byggeindustriens ambitiøse klimamål, er der behov for nytænkning. Derfor mener vi, at træbyggeri skal være obligatorisk på skoleskemaet på landets byggeuddannelser – både i teori og praksis, siger Lauritz Rasmussen, der er sekretariatsleder hos Træ i Byggeriet.

– Undervisningen i træ er så småt begyndt at fylde mere på uddannelserne, men det bliver stadig underprioriteret i for høj grad. Der skal sættes yderligere fokus på træbyggeri på både erhvervsuddannelserne og universiteterne, så den faglige viden indlæres og styrkes på skolebænken. På den måde kan vi få endnu mere specialiseret viden om træbyggeri og flere kompetente hænder ud på arbejdsmarkedet.