Taasinge Elementer vender underskud til overskud i 2021

Taasinge Elementer vender underskud på 5,5 millioner kroner før skat i 2020 til overskud på 3,1 millioner kroner i 2021. Bruttofortjenesten stiger ligeledes.

Taasinge Elementer kommer ud af 2021 med et overskud før skat på 3,1 millioner kroner mod et underskud på 5,5 millioner kroner året før. Efter skat lyder resultatet i 2021 på et overskud på knap 2,2 millioner kroner mod et underskud på godt 4,3 millioner kroner året før. Bruttofortjenesten landede i 2021 på 83,6 millioner kroner mod 65,7 millioner kroner i virksomheden, som i årsrapporten ikke oplyser omsætningen.

Ifølge en pressemeddelelse fra producenten af præfabrikerede træelementer er overskuddet i 2021 et resultat af et målrettet fokus på industrialisering af hele organisationen og produktionen, hvilket skal ændre Taasinge Elementers rolle i byggeprocessen. Processen sætter også et positivt aftryk på tallene i nyt 2021-regnskab, hvor driftsresultatet er forbedret med næsten 10 millioner kroner fra et minus på 4,2 millioner kroner i 2020 til et plus på 5,7 millioner kroner i 2021.

– Hvor vi tidligere var en traditionel leverandør af bygningselementer til tag eller facade, så er vi nu i højere grad en industriel samarbejdspartner, der hjælper kunderne med at vælge de rigtige løsninger til deres byggerier. Vi inddrages tidligere i byggeprocessen og leverer løsninger med en stadigt højere færdighedsgrad, udtaler administrerende direktør Martin Tholstrup fra Taasinge Elementer, i meddelelsen.

Industrialiseringsprocessen blev allerede skudt i gang i 2018 og begynder nu at vise resultater både internt, i relationen til kunderne – og i regnskabstallene. Efter to år med et samlet underskud på 9 millioner kroner efter skat, er der igen sorte tal på bundlinjen.

– Fremgangen er blandt andet et resultat af, at markedet i stigende grad efterspørger bæredygtige byggerier. Vi tilbyder løsninger, som både nedbringer CO2-aftrykket og samtidig mindsker kundernes omkostninger og tidsforbrug ved at flytte arbejdstimer fra byggepladserne og ind i produktionshallen. Vi indgår flere og flere rammeaftaler med udviklere, der ønsker vores hjælp til at udvikle bæredygtige byggekoncepter, siger Martin Tholstrup.

Taasinge Elementer arbejder blandt andet tæt sammen med Thybo Ejendomsudvikling om præfabrikerede løsninger til boligprojekter over hele landet samt med JCN Bolig, der har Taasinge Elementer med i markante projekter som Lalandia Søndervig Feriepark og boligbyggeriet Made in Aarhus i Lisbjerg.

Målet er CO2-neutrale produkter

Foruden at sikre en certificeret, bæredygtig leverandørkæde har Taasinge Elementer haft fokus på at gøre sig fri af fossile brændsler ved blandt andet at bruge savsmuld, spåner og affaldstræ til at varme hallerne op. I 2022 bliver der installeret solcelleanlæg, som vil dække omkring 60 procent af strømforbruget til lys og produktionsudstyr. Dermed kommer Taasinge Elementer et stort skridt nærmere målet om at kunne tilbyde CO2-neutrale produkter.

– Byggeriet står for mere end 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark, og vi ønsker med vores strategi at gøre det endnu mere attraktivt for bygherrer, udviklere og entreprenører at vælge træbaserede konstruktioner. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på, hvordan vi kan bidrage til et bedre flow i byggeprocessen, så vores kunder kan levere deres byggerier hurtigere og med lavere omkostninger, siger Martin Tholstrup.

I 2022 står fortsatte investeringer i overensstemmelse med strategien, herunder automatisering af maskinparken, energiforbedringer og kompetenceudvikling højt på dagsordenen.

Det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten, at der efterspørgslen på bæredygtige løsninger forventes at fortsætte, ligesom det er forventningen, at der fortsat vil kunne opstå råvaremangel og/eller prisstigninger ud over det normale. Dette forventes dog, kun at have en mindre indvirkning på selskabets forventede resultater, lyder det i ledelsesberetningen.