Tæthed er en genvej til grønt byggeri

Tæthed spiller en stor rolle i forhold til at opnå klima- og energivenligt byggeri, lyder det fra Realdania og Innovation to Market, som derfor står bag LeakHunter, der er i fuld gang med at vise rådgivere og udførende, at tæthed skal tages alvorligt, hvis man vil leve op til de stadig skarppere krav i bygningsreglementet.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ifølge direktør i og medindehaver af LeakHunter, Lars Due, blander mange æbler og pærer og taler om klimaskærmens tæthed og bygningens ventilation som et og det samme, når der tales om tæt byggeri.

LeakHunter vil med støtte fra Realdania og Innovation to Market vil hjælpe byggeriet med at fokusere mere på bygningernes tæthed. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen kan omhyggeligt arbejde med tæthed bidrage med en reduktion på 20 procent af det samlede maksimale CO2-krav i 2029.

Og LeakHunter mener at være at besiddelse af værktøjet, som skal gøre det nemt at opnå den tæthed, som er forudsætningen for et godt, grønt og klimarigtigt byggeri.

– ”Nu skal vi også passe på, at det ikke bliver for tæt”, hører vi ofte fra selv anerkendte arkitekter og bygherrer, som kalder tæthedsplaner for plastikposen. Det stammer selvfølgelig fra dengang, hvor utætheder i klimaskærmen blev anset for en del af bygningens ventilation, udtaler Lars Due.

– Men i utætte huse siver varm fugtig luft gennem isoleringslaget og giver opfugtning af konstruktionen og dermed vækstbetingelser for skimmel og mug. Det er de barske kendsgerninger.

– Utætheder bidrager derfor på ingen måde til et sundt indeklima. Bygningen skal være så tæt som overhovedet mulig – også for for at minimere varmetabet mest muligt.

På den baggrund har LeakHunter fået midler til at øge kendskabet til og anvendelsen af værktøjer, der kan øge tæthed.

Innovation to Market under Realdania har øremærket midler til LeakHunters gør-det-selv-værktøj, som hedder leakhunter. Forventning er, at den bliver en naturlig del af byggeprocessen fremover.

– De fleste kender til blower-door-testen, som skal teste, om et afleveret byggeri er tæt. Den udføres af eksperter sent i byggeprocessen. Vi har udviklet den såkaldte leakhunter til den udførende, som så selv kan tjekke tæthed – inden der lukkes, siger Lars Due.

God respons på Building Green

LeakHunter oplyser, at virksomheden på det netop overståede Building Green i København oplevede stor interesse for leakhunter.

– Især de udførende viste interesse, og de unge fangede hurtigt, at de stod foran et værktøj, der kunne være med til at kvalitetssikre deres arbejde. Det var super, at mærke den store interesse, som lover godt for et gennembrud for grønt og tæt byggeri, udtaler Lars Due.

Det er ikke bare bygningen CO2-regnskab og det løbende driftsregnskab, som scorer på øget tæthed. Der er også en bundlinje, og det er dyrt, hvis der skal laves destruktive indgreb, når utætheder afsløres for sent, lyder det fra LeakHunter.

– Test undervejs er en god garanti mod et kollossalt materialespil, som ofte æder håndværkerens bundlinje, når loftet skal pilles ned igen, fordi man opdager utætheder for sent. Det handler derfor om både CO2, energi og om at undgå materialespild – altså en klar grøn gevinst og god tryghed for den udførende, slutter Lars Due.