Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne. Foto: PR.
Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne. Foto: PR.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ifølge en pressemeddelelse fra Tekniq Arbejdsgiverne vil faldende ungdomsårgange de kommende år udfordre arbejdsmarkedet.

Det gælder ikke mindst i det tekniske erhvervsliv, hvor der langtfra bliver uddannet tilstrækkeligt med nye faglærte til at matche efterspørgslen, understreger brancheorganisationen.

Det påpeges dog, at der er store forskelle på tværs af landsdele og kommuner i Danmark. Det viser fremskrivninger af den demografiske udvikling, som Danmarks Statistik har lavet.

I mange landkommuner vil der være omkring 40 procent, der er fyldt 66 år eller derover i 2050. I den anden ende af skalaen finder man de store universitetsbyer med en langt yngre befolkningsprofil på cirka 15 procent +66-årige.

Seniorerne kommer derfor i stigende grad til at spille en central rolle på arbejdsmarkedet. Det er baggrunden for, at Tekniq Arbejdsgiverne nu sætter fokus på emnet under overskriften “Lev godt, arbejd længere”.

– Det er en udvikling, der rummer nogle dystre konsekvenser med en selvforstærkende effekt, hvor nogle kommuner gradvist vil få sværere og sværere ved at skaffe de kvalificerede medarbejdere, de har brug for. Derfor er der behov for at gentænke pensionsalderen som en mere fleksibel størrelse, der både gavner den enkelte medarbejder og virksomhederne, siger Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne, der organiserer store dele af virksomhederne i det tekniske erhvervsliv.

Samtidig viser en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, at det endda gavner livskvaliteten at fortsætte på arbejdsmarkedet. I undersøgelsen sammenligner man 67-årige, der har trukket sig fra arbejdsmarkedet med andre 67-årige, der stadig arbejder. De beskæftigede oplever både bedre helbred og en højere livskvalitet i forhold til deres jævnaldrende, der er gået på pension.

I metalvirksomheden JPBC er der fem seniorer over pensionsalderen i virksomheden, der laver både smede- og maskinarbejde samt forefaldende arbejde. Og det er et stort aktiv, mener direktøren.

– Det er helt sikkert ikke pengene, der får de ældre til at møde på arbejde i stedet for at være pensionister. Det er samværet, anerkendelsen og ros for løsningen af en opgave. De har stor identitet i jobbet efter så mange år på arbejdsmarkedet. Og vi har stor respekt for deres indsats, der giver vores virksomhed værdi, udtaler Henrik Høgh, administrerende direktør i JPBC.