Nyt Universitetshospital Aalborg, maj 2024. Foto: Region Nordjylland.
Nyt Universitetshospital Aalborg, maj 2024. Foto: Region Nordjylland.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Regnvandet burde fra begyndelsen være løbet væk fra facaderne på Nordjyllands nye universitetshospital, der skyder op på en mark tæt på Aalborg.

På grund flere forskellige omstændigheder, både projekteringsmæssigt og udførelsesmæssigt, løb regnvandet desværre ikke væk fra facaderne. I stedet løb det ind i hulmuren og videre ind i hospitalet.

Umiddelbart tegnede reparationerne til at koste byggeriet op mod 150 millioner kroner, men nærmere undersøgelser har vist, at reparationerne kan laves for væsentligt mindre.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

– Det er en kæmpe lettelse, at vi i stedet taler om reparationer for i omegnen af 20-25 millioner kroner, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V), der i det store perspektiv glæder sig over, at reparationerne kan laves, uden at det får betydning for færdiggørelsen eller tidsplanen for byggeriet af det nye universitetshospital.

Oplysningerne har regionsrådet fået i en syns- og skønserklæring. Det er dog nødvendigt at tage beregningerne med visse forbehold, fordi det ikke er muligt at sige, om behovet for udbedringer er lige stort i hele byggeriet.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har lagt arm med rådgiver og entreprenører om både projektering og håndværk, fordi vi mener, at det er udført mangelfuldt. Men Regionsrådet er enige om, at fremdriften i byggeret er vigtig, siger Mads Duedahl.

På den baggrund har Forretningsudvalget netop bevilget 6 millioner kroner til projektering af udbedringerne. Den samlede plan får Regionsrådet forelagt sidst på sommeren, men på byggepladsen er håndværkerne allerede gået i gang med at skifte de mest problematiske dele af facaderne, så problemerne ikke vokser, mens ingeniørerne arbejder.

Aluminiumsbånd udskiftes med mursten

Grundige undersøgelser viser, at der forventeligt skal en række forskellige teknikker i brug, for at tætne murværket. Det omfatter blandt andet, at aluminiumsbånd, der er indsat for at forskønne facaderne, udskiftes med mursten, der bliver lavet nye murkroner og udbedret mangelfuldt papindlæg i hulmuren.

Blandt fordelene ved at lade totalrådgiver Indigo I/S projektere en reparation er, at selskabet kan gå i gang med opgaven uden forudgående udbud, fordi der bygges videre på deres oprindelige projekt.  Det tæller også, at regionen kan stille krav til Indigos bemanding af opgaven, og endelig forbliver projekteringsansvaret hos Indigo I/S, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Rørsystemet på det ny universitetshospital vil også få foretaget udskiftninger af et mindre antal samlinger for at sikre imod lækager.

Region Nordjylland har rejst krav overfor de virksomheder, der står bag både facader og defekte rørsamlinger.

Frem mod den fulde ibrugtagelse i 2026 kommer der gradvist kommer flere patienter og mere personale på det nye Aalborg Universitetshospital.