Udvidelse af Fynske Motorvej er færdig

Udbygningen af Fynske Motorvej mellem Ejby og Odense V er færdig, så der nu er tre spor i hver retning hele vejen mellem Middelfart og Odense V.

De sidste par år har det ikke altid været lige sjovt at krydse Fyn, fordi man på sin tur er blevet mødt af vejarbejde en eller flere gange på turen, men det er nu slut.

Fra torsdag den 13. juli er alle afspærringer, maskiner og vejarbejdere væk fra vejarealet, og den nye sorte asfalt står i skarp kontrast til de hvide striber på Fynske Motorvej på strækningen mellem Ejby og Aarup.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

– Motorvejen over Fyn bliver dagligt brugt af omkring 75.000 trafikanter, og nu hvor udbygningen af motorvejen er færdig, kan de se frem til en bedre køreoplevelse. Der har de seneste fire år været vejarbejde i forskellige etaper på motorvejsstrækningen på Vestfyn og nu er det heldigvis slut, bortset lige fra støjskærmene, der kommer op i efteråret, udtaler transportminister Thomas Danielsen (V).

Startskuddet for udbygningen af de cirka 24 kilometer motorvej lød i 2019. Projektet blev fra starten delt op i to etaper, så hele strækningen ikke skulle udbygges på én gang. De første 12 kilometer var allerede klar i 2021.

– Fra dag ét har vi haft fokus på trafikafviklingen, og det faktum, at vi skulle udbygge motorvejen samtidig med, at trafikken skulle afvikles. Nu er vi i mål med udbygningen af motorvejen over Vestfyn, og vi er glade for at kunne aflevere motorvejen, så værsgo til pendlere, sommerferietrafikanter og alle andre trafikanter – motorvejen over Vestfyn er klar med seks spor, ny belægning og 130 kilometer i timen på turen over Fyn, siger projektchef i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.

Etapevis åbning

I takt med, at Vejdirektoratets entreprenør bliver færdig med udlægning af asfalt, bliver motorvejen åbnet. Det betyder, at der i dagtimerne i begge retninger vil være tre spor hele vejen fra fredag den 7. juli 2023.

Motorvejen er generelt åben i seks spor fra den 7. juli, men der vil være enkelte afsluttende arbejder overvejende i aften- og nattetimerne frem til den 13. juli.

Udbygningen over Vestfyn har ikke kun betydet et ekstra kørespor i hver retning. Udover at broer og ramper er blevet tilpasset den bredere motorvej, så er der også kommet fem nye faunapassager og to samkørselspladser på strækningen.

– Da Fynske Motorvej blev bygget i 1970’erne, tænkte man ikke så meget på dyr og fauna, så i forbindelse med udbygningen har vi også sikret os, at dyr kan passere den barriere, som motorvejen udgør for dyrelivet. Vi har også haft et stort fokus på naturen og det grønne. Vi har blandt andet etableret en skoleskov, hvor vi i maj 2022 plantede 4.000 træer sammen med lokale skoleklasser, siger Robin Højen Madsen.

Arbejderne er færdige på vejarealet, men der er fortsat en del opgaver, der udestår. Blandt andet skal der sættes støjskærme op flere steder på strækningen. Derudover skal der sættes vildthegn og vildtspring op, så dyr ikke kommer ind på vejarealer, og skulle de have forvildet sig derind, kan de komme væk via et vildtspring.

Læs mere om projektet.