Undgå smitte med corona på din byggeplads.
Undgå smitte med corona på din byggeplads. Illustration: Pixabay.

Dansk Byggeri, Tekniq Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen og BAT-Kartellet fastholder, at parterne bag bygge- og anlægsprojekter og byggepladsledelsen inddrager arbejdsmiljøorganisationen i arbejdet med at undgå smitte af corona på enhver byggeplads, så arbejdet stadig kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. For virksomheder med under ti ansatte er det ikke lovpligtigt at have en arbejdsmiljøorganisation, og her appellerer de fire organisationer til, at virksomhedens ledelse inddrager ansatte i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

I brancheorganisationerne er man enige om, at man bør samles om at løse den sundhedsmæssige krise, vi står i. Og sammen sikre, at forholdene er trygge og sikre for virksomhedernes ansatte. Derfor glæder de sig over at se, at så mange virksomheder allerede har udarbejdet retningslinjer og taget forholdsregler hjemme i virksomheden og på byggepladserne.

Fælles anbefalinger med henblik på at undgå smitte med corona på byggepladsen

De fire organisationer anbefaler samlet, at byggeriets aktører følger Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynets anvisninger om eksempelvis at begrænse alt fysisk kontakt ved at holde minimum to meters afstand og så vidt muligt undgå at samles mere end 10 personer på samme sted, for eksempel i skurvognen.

Ifølge organisationerne er det samtidig vigtigt, at virksomhederne sørger for ordentlig rengøring imellem spiseholdenes brug af faciliteterne. Borde, stole, håndtag, kaffemaskine og lignende bør sprittes af jævnligt, ligesom toiletter, omklædning og badefaciliteter skal gøres hyppigt rent.

Virksomhederne bør også lave planer for, hvordan man på byggepladsen kan undgå at arbejde for mange sammen på de forskellige arbejdsstationer.

Organisationerne opfordrer desuden til, at alle pauser holdes udendørs, når vejret tillader det, og at virksomhederne sikrer faciliteterne til det.

Dansk Byggeri, Tekniq Arbejdsgiverne, Bygherreforeningen og BAT Kartellet beder alle virksomheder om at tage de nødvendige foranstaltninger, samt holde deres medarbejdere orienterede om dem, for at forhindre, at virussen spreder sig i virksomheden. Tiltagene bør til enhver tid følge de forebyggende foranstaltninger fra nationale og lokale myndigheder.

Du kan finde de respektive organisationers praktiske vejledninger her:

Dansk Byggeri

Tekniq Arbejdsgiverne

Bygherreforeningen

BAT Kartellet

Se mere på www.sst.dk/coronavirus.