Urban Partners fik markant underskud i 2023

Urban Partners fik i 2023 et underskud før skat på næsten 415 millioner kroner, og der blev skåret i omsætningen.

Urban Partners lancerede i 2023 en vision om at blive verdens førende investor i den urbane værdikæde.

I dag har selskabet præsenteret et underskud før skat for 2023 på næsten 415 millioner kroner mod et plus på knap 25 millioner kroner året før. Efter skat lyder underskuddet på 395 millioner kroner mod et overskud på knap 8 millioner kroner i 2022.

Omsætningen faldt fra 1,47 milliarder kroner i 2022 til godt 1,4 milliarder kroner i 2023.

Selskabet betegner i en pressemeddelelse året som “udfordrende”, mens den underliggende forretning beskrives som “fortsat robust”. “Virksomheden er sikker på sin strategiske retning og vækstudsigter”, lyder det.

– Vores vision for Urban Partners forbliver urokkelig på trods af de udfordrende markedsforhold. I 2023 er vi aktivt engageret i markederne, mens vi fortsætter med at opbygge en effektiv og robust organisation. Vi er selvsikre og fremadrettede, forpligtede til at levere på vores ambition om at blive verdens førende byinvestor, udtaler Jens Stender, medadministrerende direktør hos Urban Partners.

Fokus i 2023 og 2024 er på at udvikle platformen til at imødekomme behovene i bedre byerne og “sikre mere bæredygtige og blomstrende bymiljøer”.

Ifølge Urban Partners er underskuddet i 2023 drevet af engangsmæssige, ikke-kontante regnskabsmæssige justeringer på omkring 464 millioner kroner.

– Det samlede regnskabsmæssige resultat afspejler en bredere nedgang i markederne, påvirket af strukturelle ændringer i renten og geopolitisk usikkerhed. Vi er dog tilfredse med, at vores underliggende forretning forbliver stærk, med tilbagevendende vækst i administrationsgebyrer og disciplineret omkostningsstyring, der giver os mulighed for at navigere i disse usikre tider og fortsætte med at investere i vores platform, siger Colin Throssell, økonomidirektør i Urban Partners.

Urban Partners vil i 2024 fortsat investere i forretningen, og det forventes at resultatet vil gå i nul.