Vicedirektør Henrik Bender fra Urban Partners. Foto: PR.
Vicedirektør Henrik Bender fra Urban Partners. Foto: PR.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Urban Partners nåede en omsætning på 1,3 milliarder kroner i 2022. Det viser selskabets årsrapport, som netop er blevet offentliggjort. Dermed er omsætningen mere en fordoblet i forhold til 2021. Selskabet forventer ifølge vicedirektør Henrik Bender, at væksten vil fortsætte de kommende år kombineret med øget indtjening. Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

– Vi har netop offentliggjort en ny og meget ambitiøs strategi for, hvordan vi de kommende fem år vil øge porteføljen fra 150 milliarder kroner til 375 milliarder kroner. Vi har i 2022 investeret massivt i en række initiativer, investeringsplatformen og dermed medarbejdere, der skal sikre, at vi kan indfri målsætningen, fortæller Henrik Bender.

Han forklarer, at de markante investeringer i blandt andet nye fondsprodukter samt geografisk ekspansion ind i Tyskland og Polen har betydet, at Urban Partners kommer ud med et resultat før skat på 21 millioner kroner i 2022 mod 53 millioner kroner før skat i 2021.

– Vi er meget tilfredse med væksten, men har en klar forventning om, at vores rentabilitet skal øges allerede i år og yderligere de kommende år. Vores fondsforvaltningshonorarer og andre indtægter i 2023 forventes at stige med 5-10 procent i forhold til 2022. Derudover planlægger vi de kommende år yderligere nye fondsprodukter, som også vil understøtte væksten og styrke indtjeningen, siger Henrik Bender.

– Den organisation, som vi i løbet af 2022 har foretaget store investeringer i, vil også bidrage til at øge indtjeningen parallelt med intentionen om fortsat at støtte nye forretningsinitiativer.

Urban Partners lancerede for få uger siden, at selskabet, som tidligere har været kendt som Nrep, i fremtiden vil blive struktureret i fire forskellige investeringsvertikaler, som består af (med navnet på aktiviteten i parentes); en ejendomsinvestor (Nrep), en venturekapitalfond (2150), et finansieringsselskab (Velo Capital) og en kapitalfond med fokus på at skalere virksomheder, hvis produkter eller services fremmer et mere bæredygtigt byggeri (Luma Equity).

De nuværende investorer tæller blandt andre Industriens Pension, Novo Holdings, Vækstfonden, hollandske Bouwinvest, den norske statsfond Nysnø, samt BMW Foundation. Urban Partners har på nuværende tidspunkt investeringer i 15 lande.

Skub i CO2-reduktion

Fælles for de fire investeringsvertikaler er en ambition om at sætte skub i CO2-reduktionen i byerne, udvikle sunde og attraktive boformer samt sikre byer i balance. Dette skal ske gennem målrettede, bæredygtighedsfremmende investeringer i aktiver, teknologier, virksomheder og services.

Urban Partners har blandt andet fokus på at udvikle såkaldte “15 minutters byer”; en helhedsorienteret tilgang til byudvikling på meget lokalt niveau, hvor man eksempelvis fra sin bopæl skal kunne komme til grønne områder, arbejde, daginstitution og indkøb på 15 minutter uden brug af bil. Satsningen på 15 minutters byer ses blandt andet i Jernbanebyen i København.

– Så i lyset af både megatrends og vores egne analyser af markederne, er vi overbeviste om, at vi går en spændende fremtid i møde, hvor vi vil sikre stabile indtægter via innovative investeringsprojekter med fokus på bæredygtighed, som fortsat vil have interesse hos ikke mindst en bred vifte af internationale, institutionelle investorer, siger Henrik Bender.