WSP vil halvere CO2-udledningen fra alle projekter i 2030

WSP Danmark vil indarbejde klima og livscyklusanalyser i alle projekter. De forpligter sig nu til at reducere CO2-aftrykket fra deres projekter med 50 procent i 2030 og indfører krav om livscyklusanalyser af alle projekter med honorar på over 100.000 kroner.

Med Parisaftalen skal Danmark reducere sin udledning af CO2 med 40 procent i forhold til niveauet fra 1990 for at bidrage til målet om en maksimal, global temperaturstigning på 1,5 grader. WSP er dog klar til at gå skridtet videre. Det skriver rådgivningsvirksomheden i en pressemeddelelse.

– Den bedste måde, hvor vi med stor effekt kan bidrage til den grønne omstilling, er via de projekter som vi udfører for vores kunder. Derfor har vi sat det ambitiøse mål at halvere udledningen fra de projekter vi arbejder med i 2030 i forhold til 2022, udtaler administrerende direktør Per Christensen fra WSP i meddelelsen.

– Det er ikke nødvendigvis dyrere at lave et projekt, der udleder mindre, især når man kigger på alle omkostninger over hele projektets levetid. Ofte vil det kunne betale sig at lave klimavenlige projekter, især hvis man tillader sig at tænke lidt mere fremtids- og helhedsorienteret, påpeger han.

Ifølge WSP handler det om at tænke projekterne en smule anderledes. Gennem flere år har WSP arbejdet med konceptet Future Ready, som skal indtænke udviklingstrends inden for klima, samfund, teknologi og ressourcer i endnu flere projekter. Det er blandt andet sådanne initiativer, der ifølge Per Christensen er med til at flytte virksomheden og projekterne i den rigtige retning.

– Jeg er sikker på, at denne beslutning kommer til at give vores kunder nogle endnu bedre og mere innovative løsninger – det er lige præcis, hvad der skal til, for at vi for alvor får de nødvendige forandringer op i et højere tempo, udtaler Per Christensen.

Livscyklusanalyser

WSP har fastsat 2022 som baseline og vil fra dette udgangspunkt skulle reducere udledningen med 50 procent i 2030. Men det er ikke alt. WSP indfører også et krav om livscyklusanalyser (LCA) på projekter med et honorar på over 100.000 kroner og særligt udvalgte strategiske projekter.

– Ved at udføre livscyklusanalyser på alle større projekter får vi netop en mere helhedsorienteret tilgang til gavn for kunden og klimaet, siger Per Christensen.

Livscyklusanalysen viser de miljømæssige konsekvenser ved projektet i forhold til klima og ressourcer ud fra et vugge til grav- eller vugge til vugge-princip.

WSP er en global virksomhed med over 65.000 medarbejdere i hele verden, og målet om reduktion af CO2-udledningen på 50 procent for virksomhedens projekter er ikke kun et dansk tiltag.

– WSP i Sverige, UK, Australien og New Zealand har tilsluttet sig samme mål, og det er en kæmpe fordel, at vi kan vidensudveksle på tværs af landene i forhold til nye metoder, udtaler Per Christensen.

Ud over målet med at halvere udledningen fra alle projekter har WSP også tilsluttet sig Science Based Targets Initiative, og WSP Danmark har mål om at være klimaneutrale (scope 1 og 2) allerede i 2025.