AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Aalborg Portland reducerede i 2023 sin CO2-udledning med 274.512 tons sammenlignet med 2022.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Virksomheden kan dermed fremvise en samlet reduktion på over 24 procent over de seneste to år, hvor udledningerne er faldet med samlet 543.394 tons CO2. Det svarer til den samlede årlige udledning fra cirka 41.800 danskere.

Med reduktionerne følger Aalborg Portland således en plan om en reduktion på 1,6 millioner tons CO2 i 2030. Planen blev meldt ud i sommeren 2022.

­- Siden da er vi nu lykkedes med at reducere vores CO2-udledning med næsten en fjerdedel i løbet af de seneste to år, og det understreger derfor Aalborg Portlands vision om at være en del af løsningen på Danmarks samlede klimaambitioner, siger administrerende direktør Søren Holm Christensen fra Aalborg Portland.

Indfrier aftale med regeringen seks år før tid

Aalborg Portland forventer allerede i 2024 at passere det reduktionsmål på 660.000 tons CO2, der blev indgået aftale om med den daværende regering i 2020.

Aftalen indebar, at Aalborg Portland ville reducere sin CO2-udledning med 660.000 tons CO2 inden 2030 – et mål Aalborg Portland selv hævede betragteligt i 2022 med lanceringen af virksomhedens nye klimaplan, der nu indebærer en reduktion på 1,6 millioner tons CO2 i 2030.

Sidste års CO2-reduktion er tilvejebragt via en række forskellige initiativer. Det gælder i særlig grad en øget anvendelse af alternative brændsler til fordel for fossile brændsler, et øget salg af CO2-reducerede cementer samt mindre produktion som følge af et fald i markedsaktiviteten og lækageeffekt.

Læs også: Femern skal bygges med dansk cement

– Vores CO2-udledning stammer fra to primære kilder; anvendelsen af brændsler til opvarmning af vores cementovne samt den mineralogiske proces, hvor kridt opvarmes ved høje temperaturer og derved frigiver naturligt indlejret CO2. Vi har de sidste mange år arbejdet intensivt med at udvikle vores produktion, så vi kan anvende store mængder alternative brændsler frem for olie og kul. Det er i høj grad det arbejde, vi lukrerer på med de seneste to års store reduktioner, og det vil også føre til yderligere reduktioner i de kommende år, forklarer Søren Holm Christensen.

– Vi skal imidlertid også gøre noget ved den CO2, som frigives ved opvarmningen af kridt. Denne procesudledning kan grønne brændsler ikke ændre på, og man kan ikke undlade brugen af kridt i forbindelse med cementproduktion. Det understreger derfor endnu en gang, hvorfor CO2-fangst er helt afgørende for, at vi kan komme helt i mål med vores klimaambitioner. Vi har allerede gode erfaringer med CO2-fangst efter tests af to pilotanlæg, og vi forventer derfor også at foretage yderligere investeringer i CO2-fangst de kommende år.

For at komme i mål med reduktionen på 1,6 millioner tons CO2 inden 2030 sammenlignet med udledningen i 2021, planlægger Aalborg Portland at opføre et CO2-fangstanlæg i fuld skala, der skal fange mindst 400.000 tons CO2 årligt fra produktionen i 2030. Herudover forventer virksomheden, at alternative brændsler skal reducere virksomhedens CO2-udledning med cirka 900.000 tons CO2, mens udvikling af nye produkter skal levere reduktioner på cirka 340.000 tons CO2.