Aalborg Portland vil reducere CO2-udledning med 73 procent frem mod 2030. Foto: PR.
Aalborg Portland vil reducere CO2-udledning med 73 procent frem mod 2030. Foto: PR.

Den nordjyske cementproducent Aalborg Portland vil fremover sætte et loft over, hvor meget CO2, der ryger ud af skorstenene, fremgår det af en pressemeddelelse. Det nye mål er en totaludledning på højst 600.000 tons i 2030, hvilket betyder, at der skal skæres næsten 1,6 millioner tons af CO2-udledningen.

Aalborg Portlands nye klimaplan bygger videre på den aftale, som cementproducenten indgik med regeringen i 2020 om reduktion på mindst 660.000 tons CO2 samt at arbejde videre med yderligere reduktioner frem mod 2030. Dermed løfter den nye klimaplan ambitionerne med næsten en million tons ekstra CO2-reduktioner. Reduktionerne skal ske ved et skifte fra fossile brændstoffer som kul og koks til natur- og biogas og affaldsbiomasse, som eksempelvis benmel og træaffald, samt udviklingen af et CCS-anlæg, der skal suge CO2 ud af skorstenene og lagre det i undergrunden.

– Vi vil gerne være en del af løsningen på Danmarks klimaambitioner, og Aalborg Portland har potentialet til at blive den største enkeltstående bidragyder til den danske CO2-reduktion. Med de nye reduktionsmål, vi præsenterer i dag, så tager Aalborg Portland et stort skridt i retning af at hjælpe Danmark i mål med klimaambitionerne. Det er ingen let øvelse, men vi har en plan for at skære mere end 70 procent af vores nuværende CO2-udledning og sætte et loft over udledningerne fremover, siger Søren Holm Christensen, administrerende direktør for Aalborg Portland.

– Cement og beton er uundværligt, når vi skal bygge fremtidens Danmark. Det indgår i byggeri af alt fra broer til hospitaler og udgør bogstaveligt talt fundamentet for vindmøller. Vi kan komme langt med grønnere energikilder som biogas og biomasse, men det kan ikke lade sig gøre at fremstille cement uden CO2-udledning. Derfor er CCS-systemet helt centralt for at komme i mål med ambitionerne. Teknologien, der skal sikre implementeringen af CCS, er stadig under udvikling, og vi arbejder sammen med flere internationale partnere på at klarlægge, hvordan CCS kan installeres i vores produktion. Det vil kræve investeringer i ny teknologi, som vi ikke kan løfte alene, så derfor kommer vi til at søge støtteordninger, ligesom man har set det i andre nordiske lande, uddyber han.

Alle lavthængende CO2-reduktioner er allerede indregnet i tidligere klimaplaner. Eksempelvis anvender Aalborg Portland allerede i dag over 400.000 tons restprodukter i cementproduktionen, der ellers skulle komme fra nye råstoffer samt 200.000 tons biobrændsel og ikke-genanvendeligt affald årligt i stedet for fossile brændsler. Samtidig anvendes overskudsvarme fra fabrikken til at levere fjernvarme til 30.000 husstande, mens kridtsøen leverer fjernkøling til det nye supersygehus.

En ekstra dansk afgift på 100 kroner oven i den europæiske CO2-afgift vil derfor udelukkende mindske det finansielle råderum for investeringer i yderligere CO2-reduktioner, så selvom Aalborg Portland bakker op om Folketingets beslutning om, at Danmark skal gå foran resten af EU, opfordrer man til, at den ekstra danske afgift vil blive indfaset over en periode, der giver råd til investeringerne i de anlæg, der skal opfange CO2.

Til gengæld vil den grønne køreplan betyde, at cement fra Aalborg Portland vil have et gennemsnitligt klimaaftryk på blot 300 kilo CO2 per ton cement, hvilket vil være blandt de laveste i Europa. Og potentialet er endnu større, hvis bygherrer og offentlige indkøbere ser mod Aalborg Portlands nye cementtyper i fremtiden.

– Grøn omstilling kræver netop omstilling. Udover klimavenlige brændsler og fangst af CO2, ser vi også på ændringer af selve produktet. Derfor har vi blandt andet udviklet Futurecem, som er en cementtype, der er lige så stærk som almindelig cement, men som udleder 30 procent mindre CO2 under fremstillingen. Det er lidt anderledes at arbejde med, men byggebranchen har været hurtige til at tage den til sig. Vi har flere typer cement med lavere klimaaftryk, og det er noget, vi fortsætter med at videreudvikle, siger Søren Holm Christensen.