AP Ejendomme og Silkeborg Kommune indgår forlig om fældede træer

AP Ejendomme skal betale 1,8 millioner kroner som led i et forlig med Silkeborg Kommune om fældede træer i forbindelse med et boligprojekt.

AP Ejendomme og Silkeborg Kommune har indgået et forlig om økonomisk erstatning for de træer, der uden tilladelse blev fældet på kommunens grund mellem Søtorvet og Remstrup Å i maj 2023.

Pensionskassen skal hoste op med 1,8 millioner kroner, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi har undersøgt mulighederne for at genplante de store træer, men det er desværre ikke muligt, og derfor har vi i samarbejde med et rådgivningsfirma fået beregnet en teoretisk økonomisk erstatning for den fjernede bevoksning, udtaler Rune Kristensen (S), formand for Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

Træerne blev fældet i forbindelse med AP Ejendommes byggeri af 37 ejerboliger og 76 lejeboliger på Søtorvet midt i Silkeborg.

– Som bygherre på Søtorvet har vi fra starten taget det overordnede ansvar for de fældede træer, hvor vi, siden vi blev opmærksomme på den fejlagtige fældning, har været i dialog med Silkeborg Kommune om et forlig. Derfor er vi også tilfredse med, at vores og Silkeborg Kommunes konstruktive dialog, nu har mundet ud i en erstatningssum, som begge parter er enige om, og som er truffet på baggrund af relevante eksperters vurderinger. Vi er glade for, at vi sammen med Silkeborg Kommune nu kan afslutte sagen, udtaler administrerende direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson.

AP Ejendomme og Silkeborg Kommune indgår forlig om fældede træer i forbindelse med boligprojektet på Søtorvet. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
AP Ejendomme og Silkeborg Kommune indgår forlig om fældede træer i forbindelse med boligprojektet på Søtorvet. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Silkeborg Kommune har sideløbende arbejdet med at afklare overtrædelsen af naturbeskyttelseslovens § 3 og mulig påvirkning af blandt andet flagermus. Remstrup Å og åbrinken er beskyttet natur, og derfor må tilstanden ikke ændres.

Da kommunen er grundejer, og fældningen er sket uden kommunens accept, kan der ikke udstedes et påbud i sagen.

Derfor vil kommunen på baggrund af ekspertanbefalinger udføre de nødvendige tiltag ved åen, så der i forhold til beskyttede dyrearter kompenseres bedst muligt for de fældede træer.

Udgifterne til disse tiltag vil blive betalt med erstatningen, og Klima- og Miljøudvalget vil beslutte, hvordan et overskydende beløb bedst muligt kan anvendes til at gavne biodiversiteten i Silkeborg Kommune.