Bådejere skal søge om byggetilladelse

Bådejere, der bruger deres både til beboelse, skal sørge for, at deres både lever op til reglerne. Husbådene have en byggetilladelse.

De seneste år har der ifølge en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune været en stigende interesse for at bo i en havn, og der findes også både, der bliver brugt til beboelse i de aarhusianske lystbådehavne.

Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen har meldt ud, at beboelse på lystbåde eller husbåde kræver, at der er givet en byggetilladelse som dokumenterer, at båden lever op til byggelovgivningens krav til en helårsbolig. Det er en udmelding, der gælder alle landets kommuner. På nuværende tidspunkt har ingen bådejere i Aarhus Kommune søgt om byggetilladelse.

Teknik og Miljø vurderer, at langt de fleste både ikke kan leve op til de krav, der er i bygningsreglementet for boliger. Dette betyder, at det sandsynligvis er slut med beboelse på både i Aarhus, lyder det fra kommunen.

– Styrelsen kræver et større fokus på blandt andet sikkerheden og havmiljøet, og at gældende regler bliver overholdt. Derfor vil vi nu i sammen med lystbådehavnene sætte gang i en proces, så reglerne for boliger på både kan overholdes, udtaler Nicolaj Bang (K), rådmand, Teknik og Miljø.

LÆS OGSÅ: NY PLANLOV SKAL SØSÆTTE FLERE HUSBÅDE

Der er på nuværende tidspunkt 108 personer tilmeldt folkeregisteradresse i lystbådehavnene. Der er en stigning i antallet af såkaldte livsstilsbeboere, mens der fortsat også er socialt udsatte, der bor på både, der altså ikke er lovlige.

– Vi er ikke juridisk bundet af, at bådejerne skal have to års frist, men nogle har i god tro indrettet sig på at bo på en båd. De skal have mulighed for indrette sig efter de nye regler, og så skal vi særligt sørge for at tage hånd om de socialt udsatte, påpeger Nicolaj Bang.

Aarhus Kommune har kontaktet de borgere der er tilmeldt folkeregisteret som værende boende på en båd samt kommunens lystbådehavne. I brevene inviterer kommunen havnene til at komme med input til det videre arbejde. Kommunen lægger op til at beboerne på havnene får to år til at sikre sig de nødvendige byggetilladelser.

Aarhus Kommune driver Aarhus Lystbådehavn på Aarhus Ø, og her er det planen, at man vil indarbejde de nye regler i havnereglementet.

Det vil fortsat være muligt at overnatte på bådene i forbindelse med blandt andet ferier.