Ny planlov skal søsætte flere husbåde. Foto: Dim Hou / Pixabay.
Ny planlov skal søsætte flere husbåde. Foto: Dim Hou / Pixabay.

Københavns Kommune har gennem en længere periode været i gang med at undersøge muligheden for, at der kan etableres flere husbåde i kommunen. I den forbindelse er kommunen stødt i flere forhindringer.

Blandt andet kan kommunen ifølge planloven ikke planlægge for søterritoriet på nær i byomdannelsesområder. Det vil sige, at der derudover ikke kan laves udpegninger i kommune- og lokalplaner for områder til husbåde på søterritoriet.

Kommunen kan derfor som udgangspunkt alene regulere antallet af husbåde i de områder, hvor kommunen selv ejer grund og bolværk eller i byomdannelsesområder.

Med de varslede ændringer af planloven ser den forhindring dog ud til at blive fjernet.

Ændringerne betyder nemlig, at kommunerne får kompetence til at lokalplanlægge for vandarealer inden for en havns dækkende værker. Eksempelvis vil kommunerne kunne planlægge for husbåde i bynære havne, hvor der er behov for at sikre en sammenhængende planlægning for land- og vandarealer, fremgår det af aftaleteksten.

“Ændringen af planloven vil betyde, at kommuner kan planlægge og sikre en offentlig debat om anvendelse af områder på søterritoriet”, lyder det aftaleteksten.

“I dag fastlægges anvendelse af vandarealer i havneområder navnlig med konkrete tilladelser efter kystbeskyttelsesloven og/eller havnelovgivningen”, fremgår det videre af aftaleteksten.

Af et notat fra Københavns Kommune fremgår det blandt andet, at kommunen overvejer at lade Teknik- og Miljøforvaltningen indgå i et samarbejde med By & Havn, hvor parterne skal drøfte, hvordan selskabet og forvaltningen i fællesskab kan fremme flere husbåde i København.