Boliger i Odense renoveres for 610 millioner

En række boligblokke skal rives ned, mens andre skal renoveres som led i udviklingsplanen for Granparken i Vollsmose i Odense. Projektet er nu godkendt.

Byrådet i Odense godkendte den 30. november en ansøgning fra boligforeningen Civica om en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling 13, Granparken i Vollsmose. Afdelingen er opført i 1967 og består af 504 familieboliger. En række boligblokke skal dog rives ned, mens andre skal ombygges, hvorefter afdelingen vil bestå af 344 boliger.

Rådmand for By – og Kulturforvaltningen i Odense, Søren Windell (K), påpegede på byrådsmødet, at området trænger til at blive løftet.

– Det er et område, som er præget af datidens arkitektur, der i dag også gør området lidt utrygt, sagde rådmanden på byrådsmødet.

– Jeg vil vove den påstand, at der ikke kun omdannes for de sociale udfordringer i området, men også fordi at mange af boligerne er direkte usunde at bo i. Det er sådan set ikke anderledes, end når der renoveres i andre almene boligområder, sagde han videre.

Omdannelsesområdet i Vollsmose består foruden Granparken af Fyrreparken, Lærkeparken, Egeparken, Bøgeparken og Birkeparken. Der er etableret et arealudviklingsselskab med henblik på byggemodning og salg af arealer til opførelse af nye boliger og erhverv i området. Med over 700 millioner kroner trådte AP Pension i juni ind i samarbejdet om forandring af Vollsmose med Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB.

– Granparken er en af de seks afdelinger i Vollsmose, hvor udviklingsplanen kræver store fysiske forandringer frem mod 2030. Derfor er nedlæggelse og nedrivning af almene familieboliger i Granparken også et naturligt led i henhold til den tidligere godkendte udviklingsplan for Vollmose, sagde byrådsmedlem for Venstre, Araz Khan, på byrådsmødet med henvisning til udviklingsplanen ”Den sidste Vollsmoseplan”, der blev godkendt af byrådet i Odense i september 2018.

Udviklingsplanen indebærer, at Vollsmose skal gennemgå en gennemgribende omdannelse fra at være et “udsat boligområde” til at være en “attraktiv og velfungerende bydel”. Området skal i henhold til planen åbnes op med nye veje og stier. Nogle boliger bliver revet ned, andre boliger bliver renoveret, og der bliver opført nye private boliger og erhverv.

Ikke alle partier i byrådet i Odense er lige venligt stemte over for planen. Byrådsmedlem og gruppeformand for Enhedslisten, Søren Freiesleben, påpegede, at planen er diskriminerende, og partiet stemte derfor også imod helhedsplanen for Granparken.

– Sagen handler om, hvorvidt man gør honnør for ghettokriterierne, og det gør vi ikke i Enhedslisten. Fordi vi mener ikke, at det er rimeligt at gradbøje mennesker eller inddele mennesker i mere end én kategori. Ghettokriterierne tager udgangspunkt i, at hvis man stammer fra et såkaldt ikke-vestligt land, så giver det alene staten lov til at gøre med en, som staten ønsker – for eksempel at flytte en med tvang eller rive ens bolig ned, sagde Søren Freiesleben på byrådsmødet.

Udviklingsplanen skal blandt andet reducere mængden af almene familieboliger i Vollsmose til 40 procent. I Granparken nedlægges 160 almene familieboliger i blok 11, 14, 15, 16, 17 og 18. De øvrige 344 boliger ombygges eller renoveres, så afdelingen får 120 tilgængelighedsboliger og 224 familieboliger.

Skitse over helhedsplanen for Granparken i Vollsmose. Kilde: Odense Kommune.
Skitse over helhedsplanen for Granparken i Vollsmose. Kilde: Odense Kommune.

Tilgængelighedsboligerne indrettes med større badeværelser, køkkener og minimum ét soveværelse indrettes med plads til en dobbeltseng.

De 224 boliger, der ikke ombygges til tilgængelighedsboliger, bevarer primært den nuværende indretning og størrelse, men de får nye køkkener og badeværelser.

Granparken blev opført som del af Vollsmoses første tre afdelinger i 1967 mod Åsumvej. Centralt i Granparken ligger vaskeri og driftsbygninger samt fælleshuset. Fælleshuset bevares. Vaskeri og driftskontor flyttes til en ny central plads i Granparken og nær Lærkeparken, da det skal servicere begge områder.

Helhedsplanens anlægsbudget beløber sig til godt 610 millioner kroner. Huslejen for boligerne i området ligger gennemsnitligt på 596 kroner per kvadratmeter årligt. Når renoveringen er gennemført vil den komme til at ligge på gennemsnitligt 821 kroner per kvadratmeter årligt, hvilket svarer til en stigning på 38 procent.

Civica har fået udarbejdet helhedsplanen for Granparken i samarbejde med Rubow Arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.