AP Pension investerer 700 millioner i Vollsmose

AP Pension træder med over 700 millioner kroner ind i samarbejde om forandring af Vollsmose med Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB.

Gennem investeringer på op imod 10 milliarder kroner og anlæg af omkring 2.000 nye boliger frem mod 2030 skal Vollsmose udvikles med flere blandede boligformer samt nybyggeri til erhverv og kommunale arbejdspladser. Pensionsselskabet AP Pension skal som investor og samarbejdspartner være med til at løfte opgaven. Det afslører Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Der etableres et privat arealudviklingsselskab, hvor Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB også udgør ejerkredsen. Arealudviklingsselskabet etableres formelt, når AP Ejendomme med en en investering på over 700 millioner kroner træder ind i kredsen.

– Vi vil skabe en ny bydel med helt nye kvarterer, boliger, mødesteder og fællesskaber, som kan danne rammen om det gode liv, alle odenseanere skal have mulighed for at leve – også i Vollsmose, udtaler borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S), i meddelelsen.

Første i Danmark

Arealudviklingsselskaber er ikke noget nyt fænomen, men det er ifølge Odense Kommune første gang her til lands, at sådan et selskab skal stå i spidsen for udviklingen af et udsat boligområde. De tre grundejere bidrager med arealer til selskabet, mens AP Ejendomme indskyder kapital. Arealudviklingsselskabet skal udvikle en arealportefølje på 400.000 kvadratmeter byggegrunde med et estimeret salg af 218.000 kvadratmeter byggeretter. Det svarer til cirka 2.000 nye boliger og 35.000 kvadratmeter erhverv.

– Vi ser et stort potentiale i Vollsmose, der med sin placering tæt på Odense centrum kan udvikle sig til et særdeles attraktivt område, der appellerer til både borgere og virksomheder, siger administrerende direktør i AP Ejendomme Peter Olsson.

Som ny medejer af arealudviklingsselskabet for omdannelsen af Vollsmose kan AP Ejendomme udvide sin ejendomsportefølje med mindst 300 boliger. AP Ejendomme bliver også bygherre til et erhvervshus/bydelshus med 500 kommunale arbejdspladser, ligesom de får køberet til yderligere arealer, hvor der kan opføres op til 50.000 kvadratmeter etageareal svarende til mere end 500 boliger. AP Ejendomme står desuden for at udforme forslag til den nye, bæredygtige bydelsplan.

Bæredygtig bydelsplan

Vollsmose består i dag af cirka 2.800 almene boliger. I henhold til den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose skal andelen af almene familieboliger i bydelen reduceres til højst 40 procent inden 2030, og udviklingsplanen indebærer derfor nedrivning af 1.000 almene familieboliger og salg af arealer til opførelse af minimum 1.600 nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål.

AP Pension investerer 700 millioner i Vollsmose.
AP Pension investerer 700 millioner i Vollsmose.

Boligorganisationerne Civica og FAB er allerede nu i gang med nedrivning af de 1.000 almene familieboliger samt renovering af øvrige 1.800 almene familieboliger i Vollsmose.

Når den nye bydel – på den anden side af omdannelsesprocessen – efter planen står færdig i 2030, vil Vollsmose i langt højere grad end i dag være en naturlig del af resten af Odense, både i borgernes bevidsthed og i fysisk forstand. Fremtidens Vollsmose får fire nye kvarterer med hver sin identitet. Nye boligtyper og forskelligartede ejerforhold vil bidrage til en varieret, blandet bydel med helt unikke kvaliteter.

– Forandringen af Vollsmose har fokus på bæredygtighed. Alle nye private byggerier bliver certificeret efter DGNB-standard akkurat som området, så Fremtidens Vollsmose bliver et sundt og godt sted at bo og være, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Med accepten af AP Ejendommes tilbud afsluttes den konkurrence, der siden efteråret 2020 har haft til formål at finde en egnet privat investor til at deltage i omdannelsen af Vollsmose. Fem deltagere, heriblandt både pensionsselskaber, investeringsfonde og private investorer, har været udvalgt til prækvalifikation, mens to deltagere er indgået i den følgende dialogfase.

Om arealudviklingsselskabet

Arealudviklingsselskabet for fremtidens Vollsmose er det første af sin art i Danmark i henhold til udvikling af et udsat boligområde.

Arealudviklingsselskabet er et privat selskab, der består af fire ligeværdige parter. De tre grundejere – Odense Kommune, Civica og FAB – skyder arealer ind i selskabet, mens AP Ejendomme som privat investor bidrager med en investering på over 700 millioner kroner samt et forslag til en ny, bæredygtig bydelsplan. Bydelsplanen er fælles grundlag for det videre arbejde i selskabet.

Arealudviklingsselskabet skal udvikle en arealportefølje på 400.000 kvadratmeter byggegrunde med et estimeret salg af 218.000 kvadratmeter byggeretter. Når fremtidens Vollsmose står færdig, vil parterne i arealudviklingsselskabet, selve selskabet og køberne af byggeretter have investeret op imod 10 milliarder kroner i Vollsmoses forandring.

Som ny medejer af arealudviklingsselskabet for omdannelsen af Vollsmose kan AP Ejendomme udvide sin ejendomsportefølje med mindst 300 boliger. AP Ejendomme bliver også bygherre til et erhvervshus/bydelshus med 500 kommunale arbejdspladser, ligesom de får køberet til yderligere arealer, hvor der kan opføres op til 50.000 kvadratmeter etageareal svarende til mere end 500 boliger.

Om AP Pension og AP Ejendomme

AP Pension er med en samlet balance på 175 milliarder kroner Danmarks fjerdestørste kommercielle pensionsselskab. AP Pension er 100 procent kundeejet og har mere end 400.000 kunder.

AP Ejendomme er datterselskab i AP Pension-koncernen og er et af Danmarks førende selskaber inden for udvikling af bolig- og erhvervsejendomme. Ved udgangen af 2021 ejede AP Pension-koncernen 66 ejendomme og grunde i Danmark til en værdi af cirka 11,8 milliarder kroner.

Om Civica og FAB

Civica og FAB er almene boligorganisationer.

Civica har 11.200 boliger fordelt på 128 boligafdelinger på Fyn og FAB har 9.000 boliger fordelt på 96 boligafdelinger på Fyn. Civica og FAB har tilsammen 2.800 boliger i omdannelsesområdet Vollsmose. 1.000 boliger rives ned frem mod 2030, og de resterende 1.800 boliger renoveres både indvendigt og udvendigt for samlet godt 3 milliarder kroner.

Om Vollsmose

Vollsmose er et naturskønt område på lige under to kvadratkilometer. Der tales flere end 80 sprog i bydelen. I bydelen er der en folkeskole, et gymnasium, en kirke, børnehuse, børn- og ungerådgivning samt bibliotek, sundhedsklinik og svømmehal.

I Vollsmoses omdannelsesområde lever og bor cirka 6.500 odenseanere. Omdannelsesområdet i Vollsmose består af de seks parker: Granparken, Fyrreparken, Lærkeparken, Egeparken, Bøgeparken og Birkeparken.

Om lovgivningen

På baggrund af regeringens lovgivning om parallelsamfund fra 2018 skal der, for det man kalder et omdannelsesområde som Vollsmose, udarbejdes en lovbestemt udviklingsplan. Den skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger bliver bragt ned til højst 40 procent inden 2030.

I september 2018 underskrev alle partier i Odense Byråd den politiske aftale “Den sidste Vollsmoseplan”, som er en ambitiøs plan omdannelsen af Vollsmose frem mod 2030.

Kilde: Odense Kommune.