Naturbaseret klimatilpasningsprojekt hos boligforeningen Olufsgaard II, afd. A i Kastrup gøres rentabelt med nyt samarbejde mellem OKNygaard, Tårnby Forsyning, Olufsgaards beboere og rådgiver Gaihede Ingeniører & Arkitekter. Illustration: Gaihede Ingeniører & Arkitekter.
Naturbaseret klimatilpasningsprojekt hos boligforeningen Olufsgaard II, afd. A i Kastrup gøres rentabelt med nyt samarbejde mellem OKNygaard, Tårnby Forsyning, Olufsgaards beboere og rådgiver Gaihede Ingeniører & Arkitekter. Illustration: Gaihede Ingeniører & Arkitekter.

I Tårnby Kommune kan grundejere i et fælleskloakeret område frakoble sig afledning af regnvand og få tilbagebetalt 40 procent af tilslutningsbidraget. I 2022 udgør beløbet knap 26.800 kroner per boligenhed.

– Den oprindelige opgave lød på udskiftning af 300 altaner og genetablering af vores græsplæner, men samarbejdet med Tårnby Forsyning har åbnet op for en hidtil ukendt mulighed, som gør, at vi kan slå flere fluer med ét smæk: Vi får flottere uderum til glæde for beboerne, mens den biodiverse beplantning, regnbede og små regnvandsbassiner sikrer en løsning, der også er til gavn for klimaet og naturen, fortæller Brian Andersen, der er formand for boligforeningen Olufsgaard II, afd. A, i en pressemeddelelse fra OKNygaard, som har vundet opgaven.

Ejendommens regnvand ledes fra tagnedløb, fortov og parkeringspladser ud i åbne render af chaussesten eller underjordiske rør og videre ud i regnvandsbassiner og regnbede, der etableres med natureng, græsser eller stauder. Vandet forsvinder gennem fordampning og ved nedsivning i jorden, fremgår det af meddelelsen.

Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard udfører opgaven i samarbejde med forsyningsselskab, Olufsgaards beboere og rådgiver Gaihede Ingeniører & Arkitekter.

– Rigtig mange forsyningsselskaber er interesserede i, at grundejerne selv håndterer deres regnvand og dermed aflaster kloaksystemet. Det har vi længe arbejdet ind i, men vi er særligt glade for, at vi som entreprenører bliver inviteret ind i projektfasen, så vi kan arbejde åbent og tværfagligt med samskabelsen af et unikt klimatilpasningsprojekt. Beboerne kender deres område bedst, Gaihede rådgiver om de mulige løsninger og sørger for at tegne og dimensionere, mens vi som klimaentreprenør står for selve udførslen af det udarbejdede projekt og indgår i Gaihedes beboersamarbejde, udtaler Kristoffer Sindby, der er udviklingschef for klimatilpasning hos OKNygaard.

Naturbaseret klimatilpasningsprojekt hos boligforeningen Olufsgaard II, afd. A i Kastrup gøres rentabelt med nyt samarbejde mellem OKNygaard, Tårnby Forsyning, Olufsgaards beboere og rådgiver Gaihede Ingeniører & Arkitekter. Illustration: Gaihede Ingeniører & Arkitekter.
Naturbaseret klimatilpasningsprojekt hos boligforeningen Olufsgaard II, afd. A i Kastrup gøres rentabelt med nyt samarbejde mellem OKNygaard, Tårnby Forsyning, Olufsgaards beboere og rådgiver Gaihede Ingeniører & Arkitekter. Illustration: Gaihede Ingeniører & Arkitekter.

Beboerinvolvering tidligt i processen er afgørende for forståelsen af projektet, og for at beboerne tager det ejerskab, der skal til for, at projektet bliver en succes.

– Beboerne er med til at påvirke projektets udformning via beboermøder og gårdudvalg, og de får en bredere forståelse for hvordan lokal afledning af regnvand fungerer. Det kommer i sidste ende til at betyde, at beboerne får udeområder, som de bliver gladere for og i højere grad bidrager til at passe på, udtaler Karina Finch Schandorf Petersen, projektleder hos Gaihede.

Projektet hos Olufsgaard landede ikke hos OKNygaard på traditionel vis. En af OKNygaards beregnere, som også er uddannet regnvandskonsulent, spottede nemlig væsentlige muligheder for optimering af det udbudte projekt. Efter spørgsmål og sparring med Gaihede så et revideret projekt dagens lys.

– I stedet for udelukkende at byde på det fremlagte projekt, tilbød vi derfor en ny alternativ løsning, hvor der skulle bruges færre materialer til at løse samme opgave – bare over jorden i stedet for under, udtaler Kristoffer Sindby.

– Vi placerer en masse ting i jorden for at håndtere vand – kloakrør, brønde og faskiner, men vi kan sagtens bygge landskaber på nye måder, som håndterer regnvandet oppe på terræn. Det giver mere spændende og kuperede landskaber, og adgangen til vand skaber tilmed levebetingelser for ny biodiversitet, slutter han.

Behovet for færre materialer og mindre mandskab samt en reduceret CO2-udledning gør den naturbaserede løsning til et naturligt førstevalg hos klimaentreprenørvirksomheden, lyder det.