Pilegårdsskolen i Kastrup voksede i efterårsferien

Pilegårdsskolen i Kastrup voksede i efterårsferien med en permanent tilbygning i form af to moduler, der udgør et nyt klasseværelse. ABC Pavilloner stod for udvidelsen.

Pilegårdsskolen i Kastrup er blevet udvidet med to moduler fra ABC Pavilloner. Skolen er vokset med 75 kvadratmeter i form to moduler, der udgør ét klasselokale, der bygges sammen med en eksisterende stor tilbygning, som ligeledes blev opført af ABC Pavilloner for tre år siden.

I 2019 leverede ABC Pavilloner i totalentreprise en præfabrikeret tilbygning på i alt 180 kvadratmeter fordelt på fem moduler indrettet med to klasselokaler, toiletter og ekstra mødelokale.

– Vi er altid glade, når en kunde fra et tidligere projekt vender tilbage. Det er et kæmpe skulderklap. Og Pilegårdsskolen har været et ekstra spændende projekt, fordi vi udover at bygge selve tilbygningen også har haft en særlig opgave med at få modulerne på plads inde i en lukket atriumgård, udtaler Tobias Wilms, der er ingeniør og projektleder hos ABC Pavilloners sjællandske afdeling, i en pressemeddelelse.

I skolens efterårsferie måtte ABC Pavilloner ved hjælp af en 300 tons mobilkran fra SCT Transport hejse de to moduler på hver 10 tons 45 meter hen over en af skolens øvrige bygninger.

– Som forventet gik det helt efter bogen, men man synes nu alligevel altid, det er lidt spændende, når man står der og skal i gang med så stor en operation, udtaler Tobias Wilms.

Pilegårdsskolen i Kastrup er blevet udvidet med ét klasselokale fordelt på to moduler fra ABC Pavilloner. Foto: PR.
Pilegårdsskolen i Kastrup er blevet udvidet med ét klasselokale fordelt på to moduler fra ABC Pavilloner. Foto: PR.

Den præfabrikerede tilbygning er blevet bygget sammen med den eksisterende tilbygning fra 2019 ved udtagning af et vinduesparti og efterfølgende kobling af modulerne.

– Af hensyn til skolens æstetiske og funktionelle sammenhængskraft har vi haft stort fokus på at få tilbygningen fra 2019 til at spille optimalt sammen med den nye tilbygning. Vi har derfor forsøgt at give dem samme udtryk ved at bruge de samme materialer og skabe en facade, der er nøjagtig magen til den eksisterende, udtaler Tobias Wilms.

Den nye tilbygning på Pilegårdsskolen bliver efter planen klar til ibrugtagning i slutningen af året.

Skolen i Kastrup blev oprindeligt bygget i 1957 og er i dag Tårnby Kommunes største skole med 1.154 elever. Alene i år begyndte der 140 børn i de nye 0. klasser. Derfor har skolen haft behov for et ekstra klasselokale.