Byggeriet sænker farten i 2023, viser helt nye tal fra Byggefakta. Ifølge den nye prognose forventes der at blive igangsat projekter med en samlet sum på godt 97 milliarder kroner. Til sammenligning blev der igangsat projekter for 112 milliarder kroner i 2022, skriver Byggefakta i en pressemeddelelse.

– Ekstraordinært mange af de større planlagte byggerier i landet i 2023 er blevet udsat. Flere projekter lander lige nu på den forkerte side af en rentabel investering – og troen på, at markedsvilkårene ville blive bedre i 2023, er dalet. I 2021 blomstrede boligbyggeriet, hvor projekterne stod i kø efter Covid-19. I 2022 blev projektmarkedet ramt direkte på byggeomkostningerne, men behovet for boliger er ikke forsvundet. Det på trods ser vi lige nu, at mange bygherrer ser tiden an og venter på mere favorable vilkår, fortæller Senioranalytiker Rasmus Schulian fra Byggefakta.

Der har i de senere par år været godt gang i energiprojekterne. Det samme gør sig gældende i 2023, hvor hovedgruppen Energi og renovation forventes at sætte ny rekord med igangsatte projekter for over 11 milliarder kroner. Det er næsten en fordobling i forhold til 2022, hvor der blev igangsat projekter for 6 milliarder kroner.

– Selvom prognosen illustrerer et projektmarked i lavere gear end tidligere år og fald for de fleste typer projekter, er der stadig enkelte hovedgrupper, der skiller sig positivt ud – heriblandt energisektoren. Her kommer der for alvor gang i omstillingen af energisektoren, hvor der blandt andet er planlagt en række nye biogasanlæg og varmepumpeanlæg”, fortæller Rasmus Schulian.

– Vi ser dog også, at Anlægsarbejder vil ramme et højt niveau i 2023. Dette er særligt fordi udbygningen af den tilhørende infrastruktur til energisektoren falder ind under denne hovedgruppe.

Markant vækst i Region Sjælland

Region Sjælland er den region, der klart står til den største fremgang i 2023. Regionen forventes at nå et rekordhøjt niveau i 2023 med igangsatte bygge- og anlægsprojekter for cirka 19 milliarder kroner.

– Flere store energi- og anlægsprojekter har adresse i regionen – og derudover er Sjælland den eneste region, hvor der forventes vækst for bolig- og erhvervsbyggeri i forhold til 2022, fortæller Rasmus Schulian.

– Det er dog et andet billede i de store regioner, Hovedstaden og Midtjylland, hvor boligbyggeriet bremser op, og der er færre store erhvervsbyggerier.

Nedgangen fra 2022 til 2023 skyldes flere faktorer

Nedgangen i projektmarkedet fra 2022 til 2023 kan ikke ene og alene tilskrives én årsag. Samlet set har de offentlige og almene bygherrer holdt nogenlunde samme niveau i både 2022 og 2023. Derfor er det særligt inden for det private byggeri, at forklaringen skal findes.

De 10 største byggeprojekter i Danmark i første kvartal 2023

Top 10: De største byggeprojekter igangsat i Danmark i første kvartal 2023. Kilde: Byggefakta.
Top 10: De største byggeprojekter igangsat i Danmark i første kvartal 2023. Kilde: Byggefakta.

Nedgangen på markedet i 2023 skal dog også ses i lyset af et fravær af “mega-projekter” i erhvervsbyggeriet, hvor 10 projekter i 2022 alene bidrog med 11 milliarder kroner.

– Projekter med private bygherrer forventes at opleve et fald på 15 procent fra 2022 til 2023, hvilket drejer sig om godt 12 milliarder kroner. Her skal det dog haves for øje, at de private bygherrer nåede et ekstremt højt niveau i 2022 på grund af et sammenfald af flere erhvervsbyggerier i milliardklassen. Derfor var et fald fra 2022 til 2023 også forventet ved vores prognose i efteråret 2022. Siden er forventningerne blevet yderligere nedjusteret, da mange private bygherrer lige nu ser tiden an, og ikke regner med at tage første spadestik i 2023, afslutter Rasmus Schulian.

Om rapporten

Rapporten Trends for byggebranchen Q1 2023 er udgivet af Byggefakta. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2023, efter årets første kvartal er realiseret. Bemærk! Prognosen er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes.

Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført cirka 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Kilde: Byggefakta.