AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Forenet Kredit har bedt ”Fremforsk, Center for fremtidsforskning” om at undersøge udviklingen i landsbyer og landdistrikter. Det er der kommet to rapporter ud af. De giver et indblik i befolkningsudviklingen i landdistrikterne, og i hvad der tiltrækker og fastholder tilflyttere til landdistrikterne. Det skriver Forenet Kredit i en pressemeddelelse.

Undersøgelserne viser, at der er befolkningstilvækst i 30 procent af landdistrikterne. Ifølge Forenet Kredit viser det, at “rygterne om de danske landsbyers snarlige død, er for unuanceret”.

Undersøgelserne viser også, at væksten er spredt ud over landet. Faktisk er der ikke én kommune i landet, som ikke har et landdistriktssogn, hvor antallet af beboere vokser. Typisk er det de større landsbyer, som vokser mest, men det varierer fra landsdel til landsdel, skriver Forenet Kredit.

– Undersøgelserne dokumenterer, at selvom vi er i en tid med urbanisering, er der stadig mange, som søger mod de mindre lokalsamfund, udtaler Karsten Beltoft er vicedirektør i Forenet Kredit.

– Desuden er det interessant, at en stor andel af tilflytterne til landsbyerne går fra at være lejere til i deres nye hjem at være ejere. Men samtidig viser undersøgelserne også, at efter corona-pandemien er flere tilflyttere end tidligere flyttet i lejebolig i landdistrikterne. Den udvikling er relevant at følge med i, for som undersøgelsen viser, har det stor betydning for befolkningsvæksten i landsbyerne, at der er relevante, ledige boliger, uddyber han.

Ifølge undersøgelserne havde landdistrikterne på tværs af Danmark per 1. januar 2022 sammenlagt 692.500 indbyggere. Til sammenligning bor der 644.000 borgere i Københavns kommune.

Undersøgelserne viser, at de små landsbyer med færre end 500 indbyggere samlet set har haft en tilbagegang i befolkningstallet i perioden 2015-2021. Mindre landsbyer med 500-999 indbyggere og mellemstore landsbyer med 1.000-1.499 indbyggere har haft en stagnation i befolkningsudviklingen, mens de store landsbyer med 1.500-2.000 indbyggere har haft positiv befolkningstilvækst. Det skyldes dog primært fødselsoverskud og positiv nettoindvandring. Således har landsbyerne i alle størrelser haft en negativ nettotilflytning.

– Analyserne viser, at der er mange grunde til, at man vælger at flytte til en landsby: Naturen og omgivelserne er vigtige for de fleste, men det har også stor betydning helt enkelt at have råd til at købe en bolig af den størrelse og stand, man ønsker. Samtidig er det måske lidt overraskende, at en forholdsvis stor andel af tilflytterne ikke kender området særlig godt i forvejen. Det bryder jo med myten om, at de fleste, der flytter til en landsby, er ”hjemvendere”; landsbyernes tiltrækningskraft er altså større end som så, udtaler forskningschef i Fremforsk, Marianne Levinsen.

Undersøgelsen består af to delrapporter. Den første delrapport blev offentliggjort i september 2022, og den anden delrapport blev offentliggjort i januar 2023.

Læs mere om undersøgelserne her.