Ejendomsudvikler fra Vejle får rekordresultat i 2023

Halberg & Olsen Innovation kommer ud af 2023 med et rekordhøjt resultat, hvor bundlinjen tredobles i forhold til året før.

Halberg & Olsen Innovation med base i Vejle har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2023.

Trods et driftsresultat på -7 millioner kroner, lander resultatet før skat lander på godt 15,8 millioner kroner mod et resultat på 5,3 millioner kroner i 2022.

Efter skat lyder resultatet i 2023 på 18,1 millioner kroner mod 5,3 millioner kroner året før.

Det er selskabets bedste resultat siden stiftelsen i 2021 og er et direkte resultat af de jordudviklinger, som blev igangsat i 2021 og afsluttet i 2023, lyder det i en pressemeddelelse fra ejendomsudviklingsselskabet.

– I 2023 har vi afleveret ni projekter med byggeretter til opførsel af over 700 boliger fordelt over hele landet, udtaler selskabets direktør Morten Olsen.

– Trods det gode resultat nåede vi slet ikke budgettet på cirka 2.000 byggeretter, da den stigende inflation og renteudviklingen kom i vejen. Her i 2024 mærker vi igen optimisme i markedet og stor efterspørgsel på byggeretter i Jylland, Fyn og særligt på Sjælland, hvor vi pt. næsten må melde alt udsolgt på leveringen i 2024 og 2025.

Halberg & Olsen Innovation er et udviklingsselskab, der udvikler landbrugsjord til byggejord i hele Danmark, primært til opførelse af rækkehuse og erhverv, herunder logistik.

Foruden selve jorden leverer Halberg & Olsen Innovation blandt andet bebyggelsesplaner, rentabilitetsberegninger, lejeanalyser, udlejningssetup, et klargjort SPV-selskab, regnvandshåndteringsplan, støjrapporter, museumsfrigivelse, geotekniske analyser og 3D-illustrationer.

– Vi er pipeline-leverandør til mange af vores samarbejdspartnere, der omfatter lokale, nationale samt internationale virksomheder og fonde, som ønsker at etablere eller investere i nye boligområder i Danmark. Vi har pt. gang i udviklingen af cirka 80 lokationer, hvor der vil kunne opføres fra 50 til 1.200 boliger per lokation, slutter Morten Olsen.

Virksomhedens egenkapital er på 28,3 millioner kroner.