Erhvervsområde ved Bouet udvides: – Der er allerede virksomheder, der banker på

Et erhvervsområdet ved Loftbrovej i Bouet i Nørresundby skal udvides med 7 hektar. Virksomheder står allerede klar til at rykke ind i området.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Erhvervsområde ved Loftbrovej i Bouet i Nørresundby skal udvides. Illustration fra lokalplanen.
Erhvervsområde ved Loftbrovej i Bouet i Nørresundby skal udvides. Illustration fra lokalplanen.

Politikerne i byrådet i Aalborg besluttede den 11. marts at sende et kommuneplantillæg og en lokalplan for et 16 hektar stort areal ved Loftbrovej i Bouet i Nørresundby i mindst otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af forskellige former for erhverv, herunder lagerhaller og kontor. Desuden giver den mulighed for, at der kan opføres idrætsfaciliteter som eksempelvis en padelhal.

Kommunens forvaltning forventer, at placeringen tæt ved motorvejen vil gøre erhvervsområdet attraktivt.

– Der er en spirende interesse for, at der skal ske noget ude i området, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Rose Thaysen (V) på byrådsmødet om baggrunden for lokalplanen.

– Og der er allerede virksomheder, der banker på, der gerne vil ind i dette område – uden jeg lige kan fortælle, hvem det er, sagde han videre.

Læs også: Byggefirma udvikler erhvervsområde syd for Aalborg

Der må inden for lokalplanområdet bebygges maksimalt 50 procent af den enkelte grund. På grund af områdets beliggenhed langs Loftbrovej og Hjørring Landevej vil lokalplanen stille krav om variation og opbrydning af den kommende bebyggelses facader.

Erhvervsområde ved Loftbrovej i Bouet i Nørresundby skal udvides. Illustration fra lokalplanen, der viser, hvordan kommende bebyggelse kan se ud.
Erhvervsområde ved Loftbrovej i Bouet i Nørresundby skal udvides. Illustration fra lokalplanen, der viser, hvordan kommende bebyggelse kan se ud.

Bebyggelsen skal opføres i tegl, metalplader eller overfladebehandlet beton. Det kan dog kombineres med andre typer af materiale såsom glas, træ eller metal.

Området er i dag ubebygget og ligger hen som bar mark. Det ligger i i landzone, men vil i forbindelse med en endelig vedtagelse lokalplanen overgå til byzone

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hjørring Landevej og Loftbrovej. Vejadgangenes placering skal ses i relation til den kommende ombygning af rundkørslen og henlæggelse af Gammel Høvej.

Området omfatter matrikler, der er ejet af Tom Jakobsen og Ronnie Stern Christensen.

Grunden ligger i forlængelse af en 64.000 kvadratmeter stor grund, som for et par år siden blev købt af Coop. Der ligger blandt andet en Kvickly og en Jysk-butik.