Administrerende direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen. Foto: PR.
Administrerende direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen. Foto: PR.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Projektudviklerkoncernen FB Gruppen har gennemsnitligt afleveret 900 boliger om året gennem de seneste år. En del af disse har været placeret på koncernens historisk store byudviklingsprojekt med 3.000 boliger på Grønttorvet i Valby.

I takt med igangsættelsen af nye boligområder blandt andet i Holbæk Have, Søkvarteret i bydelen Nærheden i Høje-Taastrup Kommune, Ballerup samt Gentofte og København har færdiggørelse og indflytning i disse boligområder udgjort en stigende andel af de mellem 800-1.000 årlige afleveringer, skriver koncernen i en pressemeddelelse.

FB Gruppen er gået ind i 2023 med en pipeline på 270.000 kvadratmeter, hvoraf 45 procent er disponeret, og koncernen forventer også i 2023 at færdiggøre 900 boligenheder, hvilket er på niveau med 2022, lyder det i meddelelsen.

FB Gruppen er gået aktivt ind i en række tiltag, der skal udvikle og forbedre boligbyggeriet i Danmark. Et af initiativerne er etablering af Udviklingsselskabet for Billige Boliger P/S, der er stiftet sammen med Fonden for Billige Boliger. Selskabet har til formål at fremme udvikling og opførelse af betalbare boliger, eksempelvis som nye andelsboliger.

Ud over et værdibaseret fokus på blandede boformer og sociale fællesskaber har FB Gruppen samtidig skruet op for klimaambitionerne.

LÆS OGSÅ: FB GRUPPEN HENTER NY BYGGEDIREKTØR FRA BALDER

– Når de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejdet på tværs og hele tiden udfordre måden, vi tænker byggeri, materialer og værdikæde på, siger Hans-Bo Hyldig, som selv er aktiv blandt andet i Byplanlaboratoriet og Byggesocietetet, hvor innovation, bæredygtig byudvikling og FN’s Verdensmål er hyppige emner til debat.

Af det nyligt offentliggjorte 2022-regnskab fremgår det, at koncernen omsatte for 2,33 milliarder kroner mod cirka 800 millioner kroner i 2021 og cirka 1,5 milliarder kroner i 2020.

– FB Gruppens projekter sælges typisk som ejerboliger eller større etageboligbyggerier til institutionelle investorer eller ejendomsselskaber. Dermed kan den igangværende portefølje påvirke regnskabs¬aflæggelsen forskelligt fra år til år, alt afhængigt af stade på igangværende byggerier, samt om der er en overvægt af byggerier i egen regning eller i fremmed regning, forklarer Hans-Bo Hyldig på de planlagte forskelle, der er i toplinjen på FB Gruppens regnskaber fra år til år.

Koncernbalancen udgør knap 3,6 milliarder kroner og koncernegenkapitalen er lidt under 1,7 milliarder kroner. Årets nettoresultat er på 548 millioner kroner efter skat.

Resultatet skyldes ifølge ledelsen dels investeringer på gunstige tidspunkter for flere år siden i grunde, der nu er realiseret med færdige byggerier, samt periodisering af salg af færdiggjorte projekter og projekter opført i egen regning. Endelig bidrager den større andel af egne lejemål positivt til resultatet.

Skyer trækker op

Gennem en længere periode har byggebranchen konstateret kraftigt stigende omkostninger til både materialer, energi og renter, som vil påvirke resultatet for mange aktører i de kommende år.

– Ud over de omkostningsstigninger, som de fleste forbrugere og virksomheder har mærket det seneste år, vil nye politiske udspil til eksempelvis klima- og afkastkrav gøre, at avancen til udviklere som os forringes markant, siger Hans-Bo Hyldig.

– De øgede klimakrav er vi helt klart parate til at imødekomme og yde vores bidrag til. Men sammenholdt med de øvrige faktorer, der presser vores indtjening, betyder det blot, at vi fremadrettet skal være endnu mere selektive med hvilke projekter, vi kan gå ind i for at gennemføre dem med tilfredsstillende resultat. For kvaliteten af vores byggerier vil vi under ingen omstændigheder slække på, fastslår Hans-Bo Hyldig.

Stiftet i 2003

FB Gruppen blev etableret i 2003. I 2023 kan virksomheden, der gennem årene er vokset til en koncern med projekter i mange byer i Hovedstadsområdet og på Sjælland, således fejre 20-års jubilæum. Det bliver markeret med en reception i maj.

Kilde: FB Gruppen.