Forhenværende minkavler bag boligprojekt i Vejgaard

Forhenværende minkavler Franz Struntze Nielsen står bag boligprojekt med 30-45 lejligheder ved Øster Sundby Vej i Aalborg-bydelen Vejgaard.

Et boligprojekt i tre etager på hjørnet af Lundbyes Passage og Carit Etlars Gade i Aalborg-bydelen Vejgaard er på tegnebrættet.

Grunden er opdelt i tre matrikler, hvor en enkelt er ejet af Søren Kjær Ejendomme. De øvrige to matrikler er ejet af forhenværende minkavler og indehaver af Danpels, Franz Struntze Nielsen.

Gennem selskabet Bolig Himmerland har han opkøbt ejendomme i det nordjyske gennem de seneste år, og han står også bag projektet i Vejgaard.

Aktuelt ligger der et par villaer og nogle garager på den 1.280 kvadratmeter store grund over for fodboldbanerne ved Sahara samt selskabslokalerne i Hestestalden og Høloftet på Øster Sundby Vej.

Villaerne og garageanlægget skal dog nedrives for at gøre plads til 30-45 lejligheder i forskellige størrelser i et byfortætningsprojekt. Der bliver tale om lejeboliger, fortæller Franz Struntze Nielsen.

– Som udgangspunkt er det til vores egen portefølje, siger han og oplyser, at der i toppen etableres fire boliger på hver især 100 kvadratmeter, mens der også bliver boliger på under 40 kvadratmeter, så der vil være boliger til en bred målgruppe af lejere.

Af lokalplanforslaget fremgår det, at den kommende bebyggelse “udformes som klassisk karrébebyggelse” i den nordlige del af lokalplanområdet langs Lundbyes Passage og i forlængelse af den eksisterende karrébebyggelse.

“Med planen skal der sikres en harmonisk indpasning i en af byens ældste bydele”, fremgår det af lokalplanforslaget.

“Bebyggelsen fordeles som grundprincip på to selvstændige bygningsenheder, som højdemæssigt trapper ned mod øst. Med disponeringen sikres, at karréen afsluttes som randbebyggelse mod Lundbyes Passage, mens den åbner sig op mod Carit Etlars Gade”, fremgår det videre.

Samlet vil lokalplanen give mulighed for en bebyggelse med i alt 2.100 kvadratmeter boliger og 400 kvadratmeter parkering.

Hvis byggeretten skal udnyttes fuldt ud, vil det dog kræve, at der kan etableres tilstrækkelig udendørs opholdsareal og parkering, fremgår det af lokalplanforslaget.

Overgang fra minkbranchen til ejendomsbranchen

Principskitsen viser den nye bebyggelses højdemæssige indpasning i forhold til nabobebyggelserne på Øster Sundby Vej og Carit Etlars Gade.
Principskitsen viser den nye bebyggelses højdemæssige indpasning i forhold til nabobebyggelserne på Øster Sundby Vej og Carit Etlars Gade.

Tidsplanen for projektet er endnu ikke helt på plads, for der er flere forhold, der skal tages højde for.

Blandt andet vil Franz Struntze Nielsen gerne have afviklet alle sine forhold fra minkbranchen, før byggeriet sættes i gang.

– Men det håber vi jo på sker i løbet af et år. Så det er egentligt det, jeg kan sige om tiden. Det er lidt ude af mine hænder, lyder det fra ejendomsudvikleren, som håber, at der ligger en lokalplan for projektet klar i første kvartal af 2025.

På ganske få år er han allerede ved at have opbygget en del erfaring i ejendomsudvikling, og han lægger ikke skjul på, at han har fundet sig godt tilpas i branchen, hvor projekterne bliver tiltagende større og stadig mere omfangsrige.

– Det allerførste projekt vi lavede var en kontorejendom til et advokatfirma (Ghiladi Advokater på Nibevej 2A i Aars, red.), og vores andet projekt var to lejligheder, der tidligere havde været erhverv. I vores tredje projekt har vi lavet ti rækkehuse i Aars, hvor vi har stået for udvikling og projektering. Og så har vi haft underleverandører på, så vi har stået som bygherre hele vejen op til udlejning.

– Det har været megaspændende, siger Franz Struntze Nielsen og fortæller, at man samtidig arbejder med istandsættelse af Bolig Himmerlands kontor i Aarhus.

Projektet i Vejgaard er det hidtil største han har givet sig i kast med, men økonomien i projektet kan han endnu ikke sig så meget om.

– Vi ved ikke helt, hvor mange byggeretter, der bliver derude endnu, og vi har endnu ikke fået priser hjem på det. Så det har vi ikke et præcist overblik over, siger han.

I forbindelse med projektet i Vejgaard har Bolig Himmerland allieret sig med arkitekter fra BK Nord.

Politikerne i By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune skal den 20. juni tage stilling til lokalplanforslaget.