Augustenborgs kulturmiljø bliver sikret med millionindsprøjtning. Foto: Sønderborg Kommune.
Augustenborgs kulturmiljø bliver sikret med millionindsprøjtning. Foto: Sønderborg Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I december 2022 vedtog politikerne i byrådet i Sønderborg en masterplan for Hertugernes Augustenborg. Det økonomiske fundament for genetableringen af Augustenborg er nu også på plads.

Det sker ved oprettelsen af Hertugbyens Restaureringspulje. A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Sønderborg Kommune smider hver især 20 millioner kroner i puljen, mens Slots- og Kulturstyrelsen bidrager med 10 millioner kroner.

Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

– Augustenborg er et rigt og vigtigt område, når det gælder den byggede kulturarv, og et projekt som dette kan løfte området yderligere. Koncentrationen af fredede bygninger er med rette særligt høj i miljøet omkring Storegade, udtaler enhedschef, Mette Elisabeth Carstad fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs også: Stort naturprojekt på Als bringer livet tilbage

Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (S), glæder sig over, at de to nationale fonde og Slots- og Kulturstyrelsen støtter op om projektet.

– Jeg er overbevist om, at projektet rummer et væsentligt udviklingspotentiale, som kan være med til at tiltrække turister, skabe flere arbejdspladser og sikre en øget bosætning i byen. Det er et ambitiøst projekt, og derfor kræver udviklingen af Hertugernes Augustenborg flere års arbejde og at projektet sker i tæt samspil med borgerne og den øvrige byudvikling i Augustenborg, udtaler borgmesteren.

Hertugbyens Restaureringspulje vigtigste formål bliver at tage hånd om og støtte bygningsejerne i processen med at få hjælp af rådgivere og søge tilskud til istandsættelser og renoveringen af deres ejendomme, så de underbygger byens kulturmiljø.