AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Dansk økonomi er på vej mod en blød landing. Inflationen er faldende, ledigheden er kun steget lidt, og der er en stigende tillid til økonomien. Beskæftigelsen ventes fortsat at være høj, og der vil være mangel på arbejdskraft i dele af både den private og den offentlige sektor i år og næste år. Det fremgår af den nye prognose i Økonomisk Redegørelse, maj 2023.

Det skriver Økonomiministeriet i en pressemeddelelse.

På boligmarkedet er salget og boligpriserne faldet på grund af højere renter. Vurderingen er, at størstedelen af tilpasningen i boligpriserne er sket, og at vi kan se frem mod en mere stabil udvikling i 2024, lyder det fra Økonomiministeriet.

Ifølge ministeriet e der således tegn på en mild afmatning. Husholdningernes forbrug ventes at rette sig i takt med, at inflationen falder yderligere, og at tilliden til økonomien fortsætter med at stige.

I prognosen i Økonomisk Redegørelse, maj 2023 skønnes BNP at vokse med 0,6 procent i år og 1,4 procent næste år, mens inflationen forventes at aftage fra 7,7 procent sidste år til 4,3 procent i år og falde yderligere til 3 procent næste år. Tilpasningen mod lavere inflation sker i et lavt gear, og inflationen ventes fortsat at være forhøjet i 2024.

LÆS OGSÅ: BOLIGPRISERNE STEG IGEN I APRIL 2023

– Dansk økonomi står fortsat stærkt på trods af svære tider med høj inflation og krig i Europa. Den nye økonomiske redegørelse bekræfter, at Danmark er på vej til at styre uden om en alvorlig økonomisk krise. Det er rigtig godt nyt, udtaler fungerende økonomiminister, Stephanie Lose (V).

Sådan udvikler boligpriserne sig i 2024

Ifølge Økonomisk Redegørelse er priserne på villaer og rækkehuse i Danmark faldet med 8,5 procent fra april 2022 til april 2023.

Der ventes yderligere prisfald på enfamiliehuse på 5-6 procent i løbet af 2023 på grund af træghed i tilpasningen af boligpriserne til højere renter.

De seneste nøgletal fra Boligsiden peger på fortsatte prisfald i første kvartal 2023, men faldene er taget lidt af i fart, lyder det i Økonomisk Redegørelse.

Samlet set skønnes prisen på enfamiliehuse at falde med godt 9 procent i 2023. I 2024 ventes huspriserne at begynde at stige igen, i takt med at gennemslaget af højere renter føder igennem, og de reale indkomster igen begynder at stige. Dertil kommer et lille løft i priserne afledt af lavere ejendomsskatter på enfamiliehuse, lyder vurderingen.

Som følge af tilbagegangen igennem 2023 ventes den gennemsnitlige pris på et enfamiliehus i Danmark i 2024 at ligge 0,5 procent under niveauet i 2023.

Boligmarkedet i København er hårdere ramt

Ser man isoleret på København By faldt boligpriserne fra april 2022 til april 2023 med 13 procent, mens de i Københavns Omegn og Nordsjælland faldt med 12 procent i samme periode.

Ifølge Økonomisk Redegørelse skal de kraftigere boligprisfald i hovedstadsområdet blandta ndet ses i lyset af, at priserne her steg relativt kraftigt under coronapandemien. Desuden vurderes rentefølsomheden af priserne på ejerboliger i dette område normalt at være højere end i resten af landet.

LÆS OGSÅ: SÅ MEGET ER BOLIGPRISERNE STEGET GENNEM 30 ÅR

Den højere rentefølsomhed og boligbyrde i og omkring København kan også betyde, at boligpriserne her kan falde mere, end det ventes at blive tilfældet for et gennemsnitligt enfamiliehus set for landet.

Boligmarkedet i København er også præget af flere ejerlejligheder og relativt få huse. For ejerlejligheder vil boligskatterne for købere i 2024 og årene derefter være højere end under det eksisterende system, hvilket blandt andet skal ses i lyset af generelt højere grundværdier for ejerlejligheder.