Tiny house af 20 fods container. Visualisering: Kystland.
Tiny house af 20 fods container. Visualisering: Kystland.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i kommunalbestyrelsen på Samsø besluttede den 30. januar at sende en ansøgning om at få et nyt strandhotel godkendt under Plan- og Landdistriktsstyrelsens forsøgsordning om turismeprojekter i kystnærhedszonen.

Det skitserede strandhotel var dog ikke det eneste projekt, der var i spil.

Virksomheden Kystland, der ejes af Stig Sandholt Andersen fra Samsø, udvikler og producerer mobile tiny houses udført i materialer fra blandt andet frasortering og spild fra produktioner, suppleret med lokale genbrugsmaterialer fra Samsø.

Med 20 fods containere som basis er projektetidéen bag Kystland udvikling af små mobile og fleksible bygninger, der kan anvendes som tilbygning, kontorer, midlertidig boliger, sommerhuse eller helårsboliger.

Kystland havde indgået aftaler med tre grundejere, hvor der på Strandbakkevej var lagt op til opførelse af to tiny houses for 700.000 kroner, mens der skulle etableres op til ti tiny houses på Ballenvej for 3 millioner kroner og yderligere to-fire tiny houses på Havvejen for 700.000 kroner.

Læs også: Samsø Strandhotel kommer et lille skridt nærmere realisering

På kommunalbestyrelsesmødet påpegede formand for Teknik- og Miljøudvalget, Michael Kristensen (S), at de tre lokationer i i den kommende planstrategi ikke er udpeget som muligheder i forhold til turismetiltag.

– Det er formentlig ikke helt på linje med, hvad der lægges op til i denne vejledning (vejledningen for forsøgsordningen, red.). Og i forhold til bæredygtighed må vi dog sige, at projektet er godt, og det er en spændende nyskabelse for Samsø, sagde han på kommunalbestyrelsesmødet.

– Som anført i projektbeskrivelsen, så er der et behov for boliger på Samsø, og der ses på landsplan at være interesse for mindre boliger som tiny houses, sagde han videre.

Forvaltningen i Samsø Kommune har været i dialog med Stig Sandholt Andersen fra Kystland omkring godkendelsen i forhold til bygningsreglementet. Her lyder svaret, at husene er godkendt som midlertidig bolig, sommerhus og helårshus og derfor lever op til kravene i det gældende bygningsreglement.

De er isoleret både indvendigt og udvendigt. De er beklædt med træ udvendigt, samt udstyret med tag, og det er derfor ikke visuelt muligt at se, at selve skelettet er en container.

Men projektet bliver altså ikke til noget i denne omgang.