Frank Aarslew-Jensen, administrerende direktør i LM Byg. Foto: PR.
Frank Aarslew-Jensen, administrerende direktør i LM Byg. Foto: PR.

Perioden fra et råhus står færdigt til arbejdet med at montere klimaskærme, facader og tage er afsluttet, betragtes som et af de mest afgørende dele af en byggeproces. Der er mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed, og det kan øge risikoen for fejl. Især, hvis lukningsentreprisen er brudt op i individuelle og siloopdelte fagentrepriser. Det skriver LM Byg i en pressemeddelelse.

– Grænsefladen mellem råhus og klimaskærm er kritisk og kompliceret. Hvor råhuskonstruktionen kan beskrives som “grovmekanik”, beskrives facadesystemer bedst som “finmekanik”. For at få disse to systemer til at arbejde sammen uden risiko for kvalitetsforringelse og forsinkelser kræver det, at samtlige sammenbygningsdetaljer er gennemarbejdet helt ned på millimeter-niveau, siger Frank Aarslew-Jensen, administrerende direktør i LM Byg.

– Hvis lukningsentreprisen er fagopdelt, så har den ene entreprenør ofte forladt byggepladsen, når den næste kommer til. Dermed sker den nødvendige koordinering ofte ikke. Det kan føre til mange fordyrende fejl, forsinkelser og forringelser i kvaliteten for alle byggeriets parter, men særligt for bygherre, uddyber Frank Aarslew-Jensen.

Han påpeger, at der gennem det sidste år har der været flere eksempler på, hvor stor betydning det har for byggeriet, og hvor galt det kan gå, når grænsefladerne mellem råhus og klimaskærme ikke er strømlinede.

LM Bygs administrerende direktør vurderer, at ved at have én entreprenør til at varetage hele lukningsentreprisen, elimineres de kritiske og risikofyldte grænseflader, og råhusentreprenøren møder også en større efterspørgsel på denne kompetence.

LM Byg er specialiseret i in-situ-støbninger og råhuse af beton, men opfører råhuse af alle slags og af alle typer materialer, eksempelvis stål og træ.

Entreprenørvirksomheden står blandt andet bag råhusene til byggerier såsom Rigshospitalets nye børnehospital, Mary Elizabeths Hospital, Hofors nye vandværk, Værket ved Thorsbro og Energicentralen på Sundkrogsgade.

I alle tre projekter varetager LM Byg den fulde lukningsentreprise – fra opførslen af råhus til montering af klimaskærm, facader og tag og klargøring til tekniske installationer.

Råhusentreprenøren har ligeledes varetaget byggeriet af AGC Biologics og andre medicinalvirksomheders faciliteter, og som en del af sit strategiske fokus på lukkede entrepriser varetager LM Byg også byggeri indenfor farma, hvor hastighed, fleksibilitet, kvalitet og grænseflader er de efterspurgte krav og ønsker.

– Som led i at opføre et råhus, klargør vi konstruktionen til den næste del af byggeprocessen. Derfor udfører vi allerede den detaljerede planlægning, der er afgørende for gode grænseflader mellem råhus og klimaskærme, og derfor er det også naturligt for os at varetage den fulde pakke – altså lukningen af råhuset – uanset, hvilken type byggeri, der er tale om, siger Frank Aarslew-Jensen.

Om LM Bygs fokus på lukningsentrepriser

LM Byg er specialiseret i in-situ-støbninger og råhuse af beton, men opfører råhuse af alle slags og af alle typer materialer, eksempelvis stål og træ. Håndværket er omdrejningspunktet, og uanset råhusets størrelse og materiale er innovation og optimering kerneelementer i LM Bygs byggeproces.

LM Byg har blandt andet udviklet tre unikke betonrecepter, der reducerede mængden af cement i betonen med helt op til 20 procent. Det sparede både på CO2-aftrykket i betonen, og gav et bedre slutresultat i støbningen.

De udvider hele tiden deres kompetencer indenfor råhuse. Eksempelvis bygger LM Byg råhuset til Danmarks foreløbigt største træhus. LM Byg bruger ligeledes sin specialiserede viden om råhuse til at bidrage til udviklingen af nye løsninger, og har for eksempel bidraget til den nye Branchevejledning for designoptimering af betonkonstruktioner, og har hjulpet med videreudviklingen af Futurecem.

LM Byg står blandt andet bag råhusene til byggerier såsom Rigshospitalets nye børnehospital, Mary Elizabeths Hospital, HOFORs nye vandværk, Værket ved Thorsbro og Energicentralen på Sundkrogsgade.

I alle tre projekter varetager LM Byg den fulde lukningsentreprise – fra opførsel af råhus til montering af klimaskærm, facader og tag samt klargøring til teknik.

Grænsefladen mellem råhus og klimaskærm betragtes som et af de mest afgørende dele af en byggeproces, fordi det kræver skarp koordinering og minutiøs planlægning at få mekanikkerne bag råhuskonstruktioner og facadesystemer til at gå i hak.

Udføres opgaven af flere individuelle fagentrepriser, vokser risikoen for, at viden og koordinering kan gå tabt i grænsefladerne. Det kan føre til forsinkelser for resten af projektet og kan koste bygherre tid, penge og kvalitet.

Derfor kan det være en fordel at have én entreprenør til at varetage hele lukningsentreprisen.

Om LM Byg

LM Byg er et danskejet entreprenørselskab med speciale inden for beton- og råhusentrepriser samt hoved- og totalentrepriser. LM Byg er blandt de førende i Danmark inden for råhusbyggeri, og med sin store egenproduktionsenhed kan LM Byg udføre alle former for opgaver inden for råhusbyggeri, herunder pladsstøbte betonkonstruktioner, montage af betonelementer, trækonstruktioner og stålkonstruktioner.

LM Byg blev stiftet i 1987 og beskæftiger over 250 funktionærer og specialiserede betonarbejdere. I dag er LM Byg en del af Pihl Koncernen sammen med søsterselskabet Pihl & Søn. Denne konstellation muliggør konsortiesamarbejder på tværs af koncernen, så intet projekt er for lille, og intet er for stort.

Som den første danske entreprenør har Pihl Koncernen tilsluttet sig Parisaftalen og fået godkendt sine reduktionsmål af Science Based Targets initiative (SBTi). Koncernen skal være CO2-neutral i 2030 (Scope 1 og Scope 2), og i hele værdikæden i 2050 (Scope 3). For at nå målsætningen skal CO2-udslippet reduceres gennem hele værdikæden med 7 procent om året i forhold til koncernens omsætning.

Kilde: LM Byg.