Vismændene har fremlagt en “langtidsprognose” for boligpriserne frem mod 2030. Her vurderer de, at huspriserne i gennemsnit vil stige med ganske pæne 4,6 procent om året gennem perioden fra 2026 og frem til 2030.

Det skriver Realkredit Danmark, som har set nærmere på vismændenes forudsigelser.

Har man et gennemsnitligt parcelhus, der kostede 2 millioner kroner i 2023, så vil prognosen betyde, at parcelhuset skal koste cirka 2,65 millioner kroner i 2030 – en samlet fremgang på 650.000 kroner svarende til mere end 30 procent i perioden.

– Timingen i forhold til at få foden inden for på boligmarkedet er altså ikke så tosset med udsigt til prisstigninger de kommende år, der kan hjælpe en med at opbygge noget friværdi, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

Fremskrivningen skal dog tages med et gran salt, mener cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Den baserer sig nemlig især på en “lineær trend” for huspriserne siden 1955, og her skal man tilbage på denne trend mod slutningen af perioden. Da vi befinder os en anelse under trend, vil det helt mekanisk bevirke, at der skal nogle pæne husprisstigninger til, før vi er tilbage i “balance”, lyder forklaringen.

Men også Realkredit Danmarks egen opgørelse af boligbyrden – altså hvad det koster at købe og eje en bolig i forhold til de disponible indkomster – viser, at det brede boligmarked ser fornuftigt ud rent prismæssigt i et historisk perspektiv.

– Ser man på boligbyrden på landsplan, så er vi omkring det historiske gennemsnit for de seneste cirka 40 år – og boligmarkedet er derfor hverken dyrt eller billigt i en historisk kontekst, forklarer Christian Hilligsøe Heinig om det nuværende prisleje.

Der er dog stadig lokale “lommer” af boligmarkedet, som ser dyre ud, påpeger han – for eksempel er det københavnske marked for ejerlejligheder tæt på en historisk top, hvad angår boligbyrden, oplyser Realkredit Danmark.