Mægler: Voksende boliger er et problem

Vores boliger bliver ved med at vokse, mens der er behov for, at den samlede boligmasse reducerer sine udledninger af klimagasser, lyder det fra ejendomsmæglerkæde.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik, som Estate har analyseret, er både parcelhuse, rækkehuse og lejligheder gradvist vokset i størrelse de seneste ti år. I gennemsnit er vores parcelhuse blevet fire kvadratmeter større, mens rækkehuse og lejligheder er vokset med to kvadratmeter siden 2013, skriver ejendomsmæglerkæden i en pressemeddelelse.

– Et par ekstra kvadratmeter lyder i sig selv ikke af meget, men ganger man op med hundredetusindevis af boliger, bliver det kolossalt mange flere kvadratmeter, som skal opvarmes. Dertil kommer, at produktionen og transporten af de ekstra byggematerialer også betyder mere udledning. Vi kæmper i øjeblikket for at finde knapper at dreje på for at nedbringe Danmarks samlede udledninger, størrelsen på vores boliger lader til at være et overset sted indtil videre, udtaler Thomas Hovgaard, der presseansvarlig i Estate.

Tidligere i historien har der ifølge Estate været øvre grænser for, hvor store boliger man måtte bygge, men de regler er lavet om.

– I gamle dage var der en grænse for, hvor mange kvadratmeter ens nye hus måtte være, i øvrigt ret lave grænser. Siden er reglerne lavet om, så man i dag må bebygge en vis procentdel af grunden. De grænser er faktisk også blevet lempet de seneste tredive år, så man i dag faktisk kan bygge kæmpevillaer. Udviklingen af kæmpevillaer er faktisk også steget i samme periode, siger Thomas Hovgaard.

LÆS OGSÅ: DER ER 20.000 FÆRRE BOLIGER TIL SALG NU END FOR TI ÅR SIDEN

Han mener, at udviklingen med stigende boligarealer går stik imod arbejdet med at nedbringe det samlede CO2-udslip.

– Vi ved, at vores bygningsmasse står for en ret stor del af vores samlede udledninger, så det er her, vi har det største potentiale. Mere bæredygtige energiformer tager tid at både udvikle og distribuere og koster penge. Selvom det kan virke kontroversielt at foreslå, ville det måske være på tide at kigge på reglerne for, hvor store boliger man må opføre, siger Thomas Hovgaard.

Ifølge flere tilbagemeldinger fra Estates ejendomsmæglere rundt om i landet er dagens boligkøbere langt mere optaget af boligens energiforbrug, end de var for blot få år siden.

– Boligens energiforbrug og opvarmningskilde er et område, der bliver spurgt meget ind til på fremvisninger i dag. De stigende energipriser har selvfølgelig haft stor betydning, men generelt er denne del bare blevet mere top of mind end for blot få år siden, så det kunne tyde på, at nye forslag, der kan nedbringe boligmassens samlede CO2-udslip, kunne have et større publikum nu, hvor der varsles højere temperaturer de næste fem år, siger Thomas Hovgaard.

Gennemsnitlig areal per bolig

Kvadratmeter 2013 2018 2022
Parcel- og stuehuse 149,2 151,6 153,5
Række-, kæde- og dobbelthuse 92,3 93 94,2
Etageboliger 77,7 78,3 79,1

Kilde: Danmarks Statistik.