Modulproducent lover besparelser på elregningen med nyt udlejningsmodul til byggepladsen

ABC Pavilloner lancerer nyt udlejningsmodul, der skal give en besparelse på både elregningen og CO2-udledningen på op til 85 procent.

Langt størstedelen af de moduler, der bruges til håndværkere på landets byggepladser, bliver opvarmet med el-radiatorer, og det kan blive en dyr affære både for bygherres pengepung og for klimaet.

Det vil ABC Pavilloner ændre på. Det skriver modulproducenten i en pressemeddelelse.

ABC Pavilloner har lanceret et nyt udlejningsmodul, og modulproducenten lover en besparelse på både elregningen og CO2-udledningen på op til 85 procent.

– Vores nye udlejningsmodul hedder EX² Maxiflex, og det er vores mest energioptimerede udlejningsmodul til byggepladserne til dato. Modulerne er endnu bedre isoleret, ventilationen er i top med genvinding, belysningen er LED, og så opvarmes de med luft-til-vand-varmepumper, der er meget mere energieffektive end traditionelle opvarmningsløsninger som el-radiatorer, udtaler Kjeld S. Facius, direktør i ABC Pavilloner.

Læs også: ABC Pavilloner udvider med udlejning af energistationer

– Vores beregninger viser, at vores nye modul med varmepumpe kun forbruger en fjerdedel af den energi, som et standardmodul med el-radiator forbruger og udleder omkring 85 procent mindre CO2. Omsat til kroner og ører er det en besparelse i omegnen af 30.000 kroner om året – eller tilsvarende op til 85 procent – hvis man tager udgangspunkt i de nuværende energipriser.

ABC Pavilloner lancerer EX² Maxiflex. Foto: PR.
ABC Pavilloner lancerer EX² Maxiflex. Foto: PR.

Bygherrer skal gå forrest

Ifølge ABC Pavilloner er der allerede efterspørgsel på de nye moduler, selvom lejen selvfølgelig er højere end ved standardmoduler.

Hos modulproducenten i Engesvang håber man, at flere bygherrer vil gå forrest og stille krav om ressourcebesparende tiltag på byggepladserne.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at de nye moduler materialemæssigt og med deres tekniske udstyr er dyrere at producere end standardmoduler. Det smitter også af på lejen af modulerne, som dog hurtigt tjenes hjem igen på modulernes energieffektivitet og dermed væsentligt lavere forbrugsudgifter. Men det er vigtigt, at bygherre i fremtiden stiller flere krav i udbudsmaterialet til entreprenørerne, som i sidste ende er de ansvarlige for valget af modulløsninger til byggepladsen, forklarer Kjeld S. Facius.

–  Lovgivningsmæssigt har testfasen af den frivillige bæredygtighedsklasse også vist vejen ved at inkludere energiforbruget under byggeprocessen i livscyklusanalysen, og senest i 2027 vil byggeprocessen grundet bygningsdirektivet blive gradvist indfaset i beregningen af LCA. Derfor er der god grundt til allerede nu at begynde en omstilling, der overholder de fremtidige lovkrav.

Om EX² Maxiflex

 • CO2-aftryk på årsbasis:
  • EX2 Maxiflex med varmepumpe:                    446 kilo CO2-ækvivalenter per modul
  • Standard byggepladsmodul med el-radiator:   3.106 kilo CO2-ækvivalenter per modul
   • Besparelse:                                                                        85,64 procent 
 • Energipris på årsbasis:
  • EX2 Maxiflex med varmepumpe:                                              4.993,57 kroner
  • Standard byggepladsmodul med el-radiator:                           34.748,74 kroner
   • Besparelse:                                                                        85,63 procent

Beregningen er lavet ud fra en energirammeberegning af LCA. Værdierne er ganget med emissionsfaktor for elektricitet fra Energistyrelsen fastsat til 162 gram CO2-ækvivalenter per kilwatt-time (0,16 kilo CO2-ækvivalenter per kilwatt-time).

Kilde: ABC Pavilloner.