Ny app skal kortlægge problematiske altaner

Teknologisk Institut vil skabe et overblik over forældede altaner, som kan være i nedstyrtningsfare. Ny app skal indsamle data og fungere som tjekliste for rådgivere.

En ny app, udviklet til professionelle rådgivere, skal hjælpe med at kortlægge omfanget af skader på problematiske betonaltaner, som i dag er forældede.

Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

Ifølge instituttet er der mere specifikt tale om de såkaldte udkragede betonaltaner, som er udført med udliggerjern. Teknologisk Institut estimerer, at der findes op til 50.000 af dem i Danmark.

I 2016 kollapsede en altan i Nykøbing Falster, hvor seks unge blev kvæstet, og i juli 2020 kollapsede en altan i Kolding, hvor fem unge faldt ned og flere fik alvorlige kvæstelser. Begge altaner var af typen udkragede betonaltaner med udliggerjern, understreger Teknologisk Institut.

– Vores ambition er at den nye app kan give et bedre overblik over problemet med netop den type altaner. Altanerne er mere end 50 år gamle og byggemåden er grundlæggende dårlig. De udliggerjern, som udgør altanens bæreevne, kan være tæret næsten helt væk, uden der er synlige tegn på dette, hvilket gør at de kan være i fare for nedstyrtning ved belastning, forklarer Allan Skydsbæk Hansen fra Teknologisk Institut, som har været med til at udvikle den nye app med navnet [al[tan.

Når den professionelle rådgiver benytter app’en skal den pågældende indtaste data om altanen, såsom geometri, skader og opmålinger af de korroderede udliggerjern.

Baseret på disse informationer kan appen beregne bæreevnen af de enkelte udliggerjern under hensyntagen til korrosionsgraden og generere en rapport, der kan indgå i rådgiverens vurdering af altanens tilstand, restlevetid og reparationsbehov.

Derved kan rådgiveren selv benytte app’en som en tjekliste.

Det var igennem projektet K-Altan, som Teknologisk Institut gennemførte i 2022, og som var finansieret af Grundejernes Investeringsfond (GI), at Teknologisk Institut dokumenterede, at der er store udfordringer med tilstanden af udliggerjernene i denne type altan.

Læs også: Skader på altaner er ikke altid synlige

– I projektet undersøgte vi dengang cirka 100 altaner, fordelt på fem ejendomme, spredt geografisk rundt i Danmark. På hver altan gennemførte vi visuel inspektion af altan og murværk, scanninger for lokalisering af udliggerjern på altanpladen og antallet, akustikkontrol med hammer for løs/skruk beton på oversiden, ophugning til alle udliggerjern, registrering af korrosionsgrad og endelig tværsnitsreduktion på alle udliggerjern, fortæller Allan Skydsbæk Hansen.

Den visuelle registrering viste, at 58 ud af de 100 undersøgte altaner, havde visuelle skader i form af for eksempel revner i belægning. På de resterende 42 altaner var der ingen visuelle tegn på skader eller revnedannelser på altanen eller murværket. Men ved nærmere undersøgelse, viste det sig, at en stor del at de visuelt intakte altaner havde svagheder, som blev opdaget ved nærmere undersøgelse.

– Vi var overraskede over at det var så stor en andel af de visuelt intakte altaner, som havde udliggerjern med fremskreden/svær korrosion og dermed også en vis reduktion af bæreevnen. Derfor er det ønskværdigt med både bedre data og en mere ensartet måde at opsamle disse på, og det kickstartede udviklingen af den app, som i dag er klar til download, siger Allan Skydsbæk Hansen.

[al[tan er udviklet til og for professionelle rådgivere. Før den første anvendelse af [al[tan skal rådgiveren gennem en præsentation og introduktion til brugen af appen på et fysisk eller virtuelt møde, så man er sikker på at rådgiveren opnår en grundig forståelse for, hvordan [al[tan fungerer, og hvordan den skal bruges.

[al[tan er udviklet som en del af resultatkontrakten Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner, støttet af Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

Læs om undersøgelsen af altansikkerhed via dette link.