Ny lov: Kommuner kan forbyde brændeovne og pejse fra før juni 2008

Folketinget har netop vedtaget en lov, der giver landets 98 kommuner mulighed for at forbyde gamle brændeovne og pejseindsatser produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme eller naturgas.

Ifølge Miljøministeriet dør alt for mange danskere for tidligt som følge af sundhedsfarlige partikler, der udledes fra især gamle brændeovne. Derfor får kommunerne nu mulighed for helt at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatser produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme og naturgas, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Forslaget, som er en del af den politiske aftale “Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling” mellem regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, er netop stemt igennem efter tredjebehandling i Folketinget.

Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne, og derfor er det et vigtigt skridt i retning af grønnere og renere byer, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i meddelelsen.

– Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor skal vi have renere luft i byerne og på villavejene i hele landet. Nu får kommunerne et nyt værktøj til at sikre renere luft, når vi giver dem mulighed for at forbyde gamle brændeovne, uden at borgerne er nødt til at etablere en ny varmekilde, udtaler miljøminister Lea Wermelin.

Siden april 2021 har det været obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003 i forbindelse med boligkøb. Den øgede udskiftning af gamle brændeovne er derfor allerede i gang over hele landet.

Efter planen kan kommunerne vælge at anvende forbuddet mod de ældste brændeovne fra den 1. januar 2023.

Fakta

  • Der er i alt cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark, heraf er cirka 400.000 med stor usikkerhed vurderet at være før 2008.
  • Cirka 55 procent af landets brændeovne er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas. Det vurderes med stor usikkerhed, at der i 2020 var cirka 220.000 brændeovne fra før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas.
  • Ifølge DCE dør cirka 4.000 danskere for tidligt hvert år som følge af luftforurening, heraf tilskrives cirka 850 dødsfald udledning fra alle danske kilder.
  • Den samlede miljøeffekt af den nye lov vil afhænge af, hvor mange kommuner der vælger at benytte sig af den nye mulighed om at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatser i områder, hvor der er fjernvarme og naturgas.
  • En gammel brændeovn udleder op til fem gange så meget partikelforurening som en moderne ovn. Det vil derfor have stor betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes.
  • Fyringsanlæg til brændefyring (inklusiv pillefyr, brændekedler) er fortsat den største danske bidragsyder til partikelforureningen. Ifølge de seneste data fra DCE fra Aarhus Universitet er det med stor usikkerhed beregnet, at al brændefyring fylder cirka 40 procent.

Kilde: Miljøministeriet.