Nye anbefalinger skal styrke virksomheders arbejde med biodiversitet

En række organisationer har overrakt miljøministeren deres anbefalinger om, hvordan biodiversiteten kan styrkes.

Finans Danmark har sammen med 21 andre interesseorganisationer, miljøorganisationer, virksomheder og myndigheder udarbejdet en række anbefalinger om, hvordan biodiversiteten kan styrkes.

Anbefalingerne blev i går præsenteret for miljøminister Magnus Heunicke (S). Det skriver Finans Danmark i en pressemeddelelse.

– Vi har været glade for at kunne bidrage til det vigtige arbejde, og har særligt haft fokus på, at der kan opnås enighed om målemetoder og ensartede data, da det er helt afgørende for, at banker og investorer kan lede kapital i en retning, der ikke ødelægger naturen, men som udvikler og skaber mere biodiversitet på verdensplan, udtaler Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Biodiversitetspartnerskabets anbefalinger fremhæver blandt andet behovet for, at både virksomheder, banker og pensionskasser kortlægger deres aftryk på naturen. Samtidig understreges også vigtigheden af, at man bygger på de internationalt anerkendte biodiversitetsredskaber, der allerede eksisterer i dag, herunder anbefalingerne fra Taskforce on Naturerelated Financial Disclosures (TNFD).

Læs også: Pensionskasse vil have biodiversitetslov

– Finans Danmark har drevet en nordisk konsultationsgruppe i samarbejdet med Global Compact om TNFD i mere end et år, og erfaringerne herfra bekræfter behovet for, at vi samarbejder på tværs af sektorer og landegrænser, siger Ulrik Nødgaard.

Finans Danmark vil nu drøfte anbefalingerne med sine medlemmer, samt fortsætte sin indsats for at sikre fælles målemetoder for aftrykket på biodiversitet og ensartet data fra virksomhederne.

– Anbefalingerne er et godt udgangspunkt for vores videre dialog med vores medlemmer – banker, realkreditinstitutter og kapitalforvaltere – om, hvordan vi bedst understøtter deres arbejde med biodiversitet, siger Ulrik Nødgaard.

Om Biodiversitetspartnerskabet

Regeringen nedsatte i maj 2023 et nyt partnerskab med fokus på biodiversitet for at styrke virksomhedernes indsatser for at beskytte verdens biodiversitet.

Det blev nedsat på baggrund af efterspørgsel fra flere virksomheder, erhvervs- og brancheorganisationer og NGO’er, der ønskede større klarhed og samarbejde om virksomheders biodiversitetsindsatser.

Miljøministeriet har fungeret som sekretariat i biodiversitetspartnerskabet, som består af følgende medlemmer:

3F, Aarhus universitet, Concito, Dakofo, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Mode & Textil, Dansk Skovforening, Finans Danmark, F & P, Global Compact, Green Power Denmark, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer, Lederne, Tænketanken Hav, WWF Verdensnaturfonden, Økologisk Landsforening, Zoologisk Have København.

Kilde: Finans Danmark.