Pensionskasse vil have biodiversitetslov

PensionDanmark og Danmarks Naturfredningsforening sår frøene til en ny biodiversitetslov, der skal styrke biodiversiteten i byudviklingen.

Et nyt partnerskab er klar med en stribe konkrete anbefalinger til, hvordan naturen kan få bedre vilkår i udviklingen af fremtidens byer.

Bag anbefalingerne står PensionDanmark og Danmarks Naturfredningsforening.

Partnerskabet kommer med en klar opfordring til Folketinget om at arbejde for en dansk biodiversitetslov, som skal sikre rettidig handling, sammenhægende løsninger og bred forankring.

Det skriver pensionsselskabet i en pressemeddelelse.

– Tabet af biodiversitet er en underbelyst risiko for verdensøkonomien, og der er brug for en massiv og bred indsats, hvis vi skal bremse og vende udviklingen. Som en af Danmarks største bygherrer vil vi gøre vores, fordi vi grundlæggende tror, at ejendomme med højere naturværdi også giver et højere afkast. Men der er også brug for, at politikerne træder til og sikrer en sammenhængende indsats i al byudvikling og på tværs af kommuner, regioner og stat, udtaler administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Mens bygherrer og NGO’ere blandt andet anbefales at kortlægge byggeriernes samlede værdikædes indvirkning på biodiversiteten og facilitere lokalt engagement, så opfordres politikerne først og fremmest til at anerkende truslen mod naturen og sætte den øverst på dagsordenen.

– Det er nødvendigt med en politisk anerkendelse af, at biodiversitet er en hjørnesten i et bæredygtigt samfund. Med det pres, naturen er under, er der brug for sammenhængende løsninger, og her en central juridisk forankring i en biodiversitetslov – ligesom vi har set det med klimaloven – det helt rigtige afsæt, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Anbefalinger for biodiversitet i byudviklingen

Folketinget skal arbejde for en dansk biodiversitetslov med følgende afsæt:

  • Anerkend at biodiversitet er en hjørnesten i et bæredygtigt samfund.
  • Sammenhængende problemer kræver samlede løsninger.
  • Indtænk bevaring, beskyttelse og styrkelse af biodiversitet i al byudvikling.
  • Sikr samarbejde for biodiversitetsplanlægning på tværs af kommuner, regioner og stat.

Bygherrer og NGO’ere skal bevare, beskytte og styrke biodiversitet med følgende afsæt:

  • Sæt forståelse af den lokale naturkontekst forrest ved grundkøb.
  • Kortlæg byggeriets værdikæder og disses samlede indvirken.
  • Gør byens kanter til brændpunkter for livets udfoldelse og naturdannelse.
  • Facilitér lokalt engagement før, under og efter anlæg.
  • Frem kommunikation af naturens værdiskabelse.

PensionDanmarks første biodiversitetsrapport kan læses her.