Nyt solcelleanlæg på Nordals skal producere strøm til 22.000 husstande

Better Energy står bag planen om at etablere et solcelleanlæg på 68 hektar ved Nordborg, mens 28 hektar udlægges til rekreative arealer.

Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune har godkendt, at der skal laves en ny lokalplan for et solcelleanlæg ved Lavensby.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Solcelleparken er er det første projekt, som gennemføres efter politikerne i økonomiudvalget tidligere på året godkendte en række principper for vedvarende energiprojekter i Sønderborg Kommune.

Principperne skal blandt andet sikre, at lokalområdet inddrages i processen, og at projekterne bidrager til udvikling i lokalområdet.

– Medinddragelse skal være helt centralt i arbejdet med vedvarende energiprojekter i Sønderborg Kommune. Derfor skal lokalområdet inddrages fra begyndelsen, og lokale ønsker skal tænkes ind i projekteringen. Det skal gøres i dialog mellem lokalområdet, energivirksomheden og kommunen, siger formand for Teknik-, By- og Boligudvalget, Kirsten Bachmann fra Slesvigsk Parti.

Better Energy vil etablere et solcelleanlæg på et 96 hektar stort areal ved Nordborg. Illustration fra ansøgningsmaterialet.
Better Energy vil etablere et solcelleanlæg på et 96 hektar stort areal ved Nordborg. Illustration fra ansøgningsmaterialet.

Området, der i dag er marker, er på 96 hektar, og energivirksomheden har foreslået, at 28 hektar skal omdannes til rekreative områder samt naturarealer.

Forslaget fra den lokale dialoggruppe, er at der etableres naturlegeplads, madpakkehus og bålplads samt en ny cykelsti fra Lavensby gennem solcelleområdet til vejen, der fører til skoven og stranden.

Dertil kommer en grøn pulje på cirka 8 millioner kroner. Det er anlæggets opstiller, der indbetaler et beløb til puljen, som kommunen fordeler mellem de lokale ansøgerne.

Det er Better Energy, der har ansøgt om tilladelse til at at etablere solcelleparken. Anlægget forventes at opnå en effekt på cirka 74 megawatt og en forventet produktion på 100.000 megawatt-timer per døgn, hvilket svarerer til strømforbruget for cirka 22.000 husstande.

Der vil blive etableret afskærmende beplantning omkring hele projektarealet for at sikre, at solcelleanlægget ikke virker skæmmende i landskabet eller for de omkringboende.

Flere solcelleparker på tegnebrættet

Udover projektet ved Lavensby ønsker en energivirksomhed at etablere solceller ved Vester Sottrup.

Der er borgermøde om dette for lokalsamfundet torsdag den 20. juni klokken 18 i Forsamlingsgården Sundeved.

14 mulige områder til grøn energi

Sønderborg Kommune udlagde i 2023 14 perspektivområder for mulige vind- og solcelleanlæg – heriblandt Lavensby og Vester Sottrup.

Projekterne understøtter kommunens arbejde med den grønne omstilling og målet om CO2-neutralitet i 2029.

Kilde: Sønderborg Kommune.